Autókereskedő jogosultsága hitelszerződés kötésére

Bukriné F. Viktória küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bukriné F. Viktória

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,hogy az AUTÓ Újpest Kft. (1044 Budapest, Váci út 14.) 2007.10.30-i időpontban jogosult volt-e a Budapest
Autofinanszírozási ZRt. (1138 Budapest, Váci út 188.) nevében
hitelszerződést kötni, valamint helyette és nevében a nevezett
tárgyban eljárni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 10.

Üdvözlettel: Bukriné F. Viktória

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank


Attachment image001.png
11 Download

Attachment image002.png
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q KOZERDEKU v E1lasz Atlatszo.hu Bukrin E9 F.Vikt F3ria.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Átlátszó.hu!

 

Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos megkeresésére mellékelten küldjük a
Magyar Nemzeti Bank válaszát.

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:image003.png@01CE98DD.8F7BE960 Magyar Nemzeti Bank

  Kommunikáció

Kommunikációs és protokoll főosztály  

 

Tel.: + 36 (1) 428-2751

Fax:  + 36 (1) 429-8000

E-mail: [2]sajto@mnb.hu  

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bukriné F. Viktória:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Jogo

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Menyhárt Sándor által

Aláirási jog

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Tóth Gábor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei