AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének működési engedélye

Baffia György küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Baffia György

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének alábbi működési engedélyeit:
1. CBFA által kibocsájtott "036705 A" sz. engedély.
2. PSZÁF által kibocsájtott "E-I-1102/2008" sz. engedély.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 23.

Üdvözlettel:

Baffia György László

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.png
0K Download

Attachment utf 8 B Q0JGQS1GacOza3RlbGVwLWzDqXRlc8OtdMOpc2UuZG9j
0K Download View as HTML

Attachment utf 8 B QVhBR3JvdXBCZWxnaXVtLXTDoWrDqWtvenRhdMOhcy5kb2M
0K Download View as HTML

Attachment BNB Axa.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Baffia György,

 

Mellékelten küldjük az AXA Bank Europe SA tevékenységi engedélyének
tartalmáról szóló hatósági igazolást, amelyet a Belga Nemzeti Bank, a két
hatóság közti együttműködés keretén belül küldött meg a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) részére. Ha ugyanis egy európai uniós (EU) tagállamban egy
hitelintézet a tagállam pénzügyi felügyeleti hatóságának engedélyével már
működik, akkor az uniós jog alapján egy másik tagállamban történő
fióknyitáshoz nem szükséges a fogadó ország felügyeletének újabb
engedélye. E helyett a küldő ország felügyeleti hatóságának írásbeli
megkeresésére a fogadó ország notifikációs eljárás keretében regisztrálja
az adott fióktelepet Magyarországon.

 

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe létesítésére irányuló
notifikációs eljárás lefolytatására ennek megfelelően, a hitelintézetek
tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló Európai Parlament és
Tanács 2006/48/EK irányelv 25. cikke szerinti előírások alapján került
sor. Mellékelten küldjük azokat a leveleket, amelyekben a fenti
szabályozásnak megfelelően a magyar felügyeleti hatóság a fióktelepet
nyilvántartásba vette és erről tájékoztatta a belga felügyeleti hatóságot,
illetve az AXA Group Belgium-ot.

 

A hitelintézeti törvény (Hpt.) − a fióktelep létesítésére irányuló eljárás
időszakában hatályos − 32/E. §-a szerint ha az EU másik tagállamának
illetékes felügyeleti hatósága arról tájékoztatja a magyar felügyeletet,
hogy a székhelyén bejegyzett hitelintézet Magyarországon fióktelepet nyit,
illetve határon átnyúló szolgáltatást végez, a magyar felügyelet
tájékoztatja a hitelintézetet az ügyfelek védelmére vonatkozó
meghatározott rendelkezésekről, így különösen a) a reklámtevékenységre
vonatkozó különös szabályokról, b) az ügyfelek, valamint a betétesek
magyar nyelven történő tájékoztatásáról, c) az üzletszabályzat
követelményéről, valamint d) a fogyasztási kölcsön nyújtásának
szabályáról.

 

A fióktelep alapítására irányuló notifikációs eljárás e vonatkozó
szabályozásnak megfelelően zajlott le, e szerint járt el a mind a belga,
mind a magyar felügyelet.

 

Összefoglalva: a szervezetileg az AXA Bank Europe SA részét képező hazai
fióktelep bejegyzésére irányuló (notifikációs) eljárás lényege tehát, hogy
a magyar felügyelet a fióktelep létesítésekor nem a Hpt.-ben meghatározott
feltételrendszer szerinti engedélyezési eljárás lefolytatására köteles. Ez
azt jelenti, hogy sem a belga, sem a magyar hatóság tevékenységi engedélye
nem szükséges a fióktelep működésének megkezdéséhez, e helyett utóbbinak
nyilvántartásba kell vennie a fióktelepet. A PSZÁF E-I-1102/2008. számú
határozata az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság AXA
Bank Europe SA társaságba történő beolvadásának engedélyezéséről elérhető
az MNB honlapján:
[1]http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/hataro...

 

 

 

[2]cid:image003.png@01CE98DD.8F7BE960 Magyar Nemzeti Bank

  Kommunikáció

Kommunikációs és protokoll főosztály  

 

Tel.: + 36 (1) 428-2751

Fax:  + 36 (1) 429-8000

E-mail: [3]sajto@mnb.hu  

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Wéber Katalin hozzászólt ()

1.Ez nem a CBFA által kibocsájtott "036705 A" sz. engedély.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Baffia György:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatigénylés

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Szabó Bálint által

Adatigénylés

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Jakabffy Dániel által

Adatigénylés

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Berki Gábor Norbert által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei