az Alcsúti Arborétum üzemeltetésére kötött szerződés mellékletei

Horn Gabriella küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Horn Gabriella

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Felcsúti Utánpótlás
Neveléséért Alapítvány (Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia) között az
Alcsúti Arborétum üzemeltetésére kötött szerződés mellékleteit is, melyek az Önök által nekem megküldött szerződés szerint annak 'elválaszthatatlan részét képezik'.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 30.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella

Hivatkozása ide

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság


Attachment 5103 4 2012.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Horn Gabriella Úrhölgy!

Csatoltan küldöm az Igazgatóság 5103/4/2012. ügyiratszámú tájékoztató
levelét.

Üdvözlettel,

Füri András igazgató
megbízásából

Rusz Gabriella
Titkárság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Tel.: + 36 1 391 4610
Fax: + 36 1 200 1168
E-mail: [Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság request email]
www.dinpi.hu
A környezet védelme érdekében kérem, mérlegelje, szükséges-e levelem
kinyomtatása!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság


Attachment iso 8859 2 Q Alcs FAti Arbor E9tum 5Fszerz F5d E9s 5Fmell E9kletek.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Horn Gabriella Úrhölgy!

Kérésének megfelelően, csatoltan megküldöm a szerződés mellékleteit.

Üdvözlettel,

Rusz Gabriella
Titkárság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Tel.: + 36 1 391 4610
Fax: + 36 1 200 1168
E-mail: [Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság request email]
www.dinpi.hu
A környezet védelme érdekében kérem, mérlegelje, szükséges-e levelem
kinyomtatása!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horn Gabriella:
Csak a(z) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

szerződések a WL Gmbh.-val

A(z) Szerencsejáték Zrt. részére Horn Gabriella által

Corex

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Horn Gabriella által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei