Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Fővárosi Biztonsági Iroda együttmüködési megállapodása

Kovács Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Alkotmányvédelmi Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Alkotmányvédelmi Hivatal.

Feladó: Kovács Péter

Tisztelt Alkotmányvédelmi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Fővárosi Biztonsági Iroda között létrejött megállapodsát szkennelt formátumban.

A médiában megjelent, hogy a Fővárosi Biztonsági Iroda és az AH együttmüködik a fővárosi cégek gazdaságbiztonsági kérdései kapcsán, erről megállapodást kötöttek.

A fentiek alapján a dokumentumot elektronikus formában megküldeni szíveskedjék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Hivatkozása ide

Feladó: jogi


Attachment valasz.doc
0K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Péter

Tisztelt Görög Sándor Ezredes Úr!

Válaszát tudomásul vettem. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Fővárosi Biztonsági Iroda interneten elérhető közhasznú jelentésében (http://fbi.org.hu/sites/default/files/Ko... ) 1.3 pontban szakami tevékenység alatt a vállaltbiztonsági Koordinációs Iorda megemlíti az együttmüködést, ami ilyen szempontból nem tartok szerencsének.

Válaszát ugyanakkor elfogadom, munkájukhoz sok sikert és eredményességet kívánok a haza szolgálatában

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Péter:
Csak a(z) Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei