Az elnöki titkárság hivatalos látogatói 2013. március hónapban

Kovács Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az elnöki titkárság látogatóinak listáját 2013. március hónapban (név, küldő szervezet, dátum).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 8.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank


Attachment ATT99153 1.jpg
11 Download


Tisztelt Kovács Ildikó!
 
Kérdésére a Magyar Nemzeti Bank az alábbi választ adja.
 
Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja.
 
A fent hivatkozottak alapján azoknak az adatait küldjük meg, akik
közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személyként
voltak az MNB elnöki kabinetjének vendégei. A látogatás közérdekből
nyilvános adat, ha közfeladat ellátásával összefüggésben történt. A
magánügyben érkezett látogatókat a lista nem tartalmazza.
 
Csányi Sándor, az OTP Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gyuris Dániel, az
OTP Jelzálogbank Zrt elnök-vezérigazgatója, Patai Mihály, az UniCredit
Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, Rik Scheerlinck, a Kereskedelmi
és Hitelbank Zrt. vezérigazgatója, Spéder Zoltán, az FHB Jelzálogbank
Nyrt. igazgatóságának elnöke, Surányi György, a CIB Bank Zrt.
igazgatóságának elnöke, Urbán Zoltán, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
vezérigazgató-helyettese, Wiedner Heinz, a RAIFFEISEN BANK Zrt.
vezérigazgatója, Zolnai György, a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank
Zrt.elnök-vezérigazgatója, Urbán Zoltán, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
vezérigazgató-helyettese, Albert János (vezérigazgató-helyettes, Bank of
China Hitelintézeti Zrt.), Antall Pál (vezérigazgató, Porsche Bank
Hungária Zrt.), Csicsáky Péter (vezérigazgató, Takarékbank Zrt.), Deák
Katalin (vezérigazgató, Credigen Bank Zrt.), Fáy Zsolt (elnök, Magnet
Magyar Közösségi Bank Zrt.), Ferencz Zoltán (ügyvezető igazgató, Banif
Plus Bank Zrt.), Fischer Tamás (igazgatóhelyettes, Oberbank AG), Győri
Csaba (vezérigazgató-helyettes, Magyar Cetelem Bank Zrt.), Hegedüs Éva
(elnök-vezérigazgató, Gránit Bank Zrt.), Kozma András
(elnök-vezérigazgató, Commerzbank Zrt.), Lakatos Antal
(elnök-vezérigazgató, Kinizsi Bank Zrt.), Lukács Mihályné (ügyvezető
igazgató, Hanwha Bank Zrt.), Pohner Anikó (igazgatósági tag, Sopron Bank
Burgenland Zrt.), Szakács Tibor (elnök-vezérigazgató, Széchenyi
Kereskedelmi Bank Zrt.), Gellért Imre (ügyvezető igazgató, Orgovány és
Vidéke Takarékszövetkezet), Illés Zoltán (elnök-vezérigazgató, DUNA
Takarékszövetkezet), Dr. Kiss Endre (elnök-ügyvezető igazgató, Szigetvári
Takarékszövetkezet), Nusser Györgyné (elnök-ügyvezető igazgató, Rajka és
Vidéke  Takarékszövetkezet), Béke László (elnök-ügyvezető igazgató,
Polgári Takarékszövetkezet), Sebestyén István (ügyvezető igazgató, Fókusz
Takarékszövetkezet), Brauer János (elnök-ügyvezető igazgató, Hungária
Takarék Takarékszövetkezet), Móczó István (ügyvezető igazgató, FONTANA
Credit Takarékszövetkezet), Boris Jánosné (elnök-ügyvezető igazgató,
Pátria Takarékszövetkezet), Szabados Tibor (elnök-ügyvezető igazgató,
SAVARIA Takarékszövetkezet), Dr. Hunya Miklós (ügyvezető igazgató, Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet)
 
Üdvözlettel:
 
MNB Kommunikáció
 
Kommunikáció
Tel.: + 36 (1) 428-2752
Fax:  + 36 (1) 429-8000
E-mail: [1][MNB request email]
 
 
Magyar Nemzeti Bank                            Az MNB elsődleges célja
Szabadság tér 8–9.                                az árstabilitás elérése
1054 Budapest                                      és fenntartása.
[2]www.mnb.hu
 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ildikó:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Leányvállalatok

A(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére Kovács Ildikó által

MOL részvények vásárlása

A(z) Kormány részére Kis Emőke által

Szerződéslista

A(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére Kovács Ildikó által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei