Az MLSZ tisztségviselőinek, munkatársainak javadalmazása, marketing es informatikai jellegű kiadásainak részletezése

Németh Z. Lajos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Labdarúgó Szövetség részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Németh Z. Lajos

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Az elnökség, a központi hivatal, és a bizottságokban dolgozó vezetők és munkatársak javadalmazása, marketing jellegű kiadások részletes kimutatása (különös tekintettel a szurkolói kártyához kapcsolódó kiadásokra), a szurkolói kártya bevezetésének, és működtetésének informatikai kiadásai.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 12.

Üdvözlettel:
Németh Z. Lajos
Ferenczvárosi C-közép szurkolói közösség

Hivatkozása ide

Feladó: MLSZ - Adminisztráció
Magyar Labdarúgó Szövetség


Attachment attachment.doc
0K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

Alábbi megkeresésre hivatkozással mellékelten megküldöm Önnek Dr. Vági Márton úr, az MLSZ Főtitkárának tájékoztatását.

Tisztelettel:

Gertner Zoltán
Adminisztráció Vezető
Magyar Labdarúgó Szövetség

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Z. Lajos

Tisztelt MLSZ - Adminisztráció!

Köszönöm válaszukat!

Engedje meg, hogy némileg kétkedve fogadjam, hogy mindössze idézem: "...a szurkolói kártya bevezetésével kapcsolatosan az MLSZ-nél a mai napig br. 1.610.582,-Ft marketing kiadás merült fel."

Tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy az elkészült kisfilmek, azok vetítése, kapcsolódó PR cikkek, interjúk, melyek mind a kártya népszerűsítését szolgálják, szolgálták, valóban csak br. 1.610.582,-Ft-ba kerültek? Vagy az ezzel kapcsolatos költségek még nem kerültek elszámolásra (vagy más fizeti..)?

Válaszukat előre is köszönöm, mérsékelt szurkolói közösségként szeretnénk partnerek lenni a magyar labdarúgás megújítása érdekében tett erőfeszítéseikben, minden kritika ellenére szándékaink tiszták, és feltételezzük, hogy Önök sem a szurkolók nélkül képzelik el ezt a munkát, ehhez azonban igen fontosnak tartjuk a partneri viszonyt, folyamatos párbeszédet a szurkolókat érintő kérdésekben a tisztánlátás érdekében!

Üdvözlettel:

Németh Z. Lajos

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh Z. Lajos:
Csak a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei