Az MPVI, és a költségvetés vesztesége

Remek Elek küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Remek Elek

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

-Az MPVI Zrt., és alapítói 2011; 2012 években realizált veszteségét, valamint a várható 2013. évi veszteség adatait. Az MPVI éves beszámolóit, a mellékletekkel együtt.

- Az MPVI Zrt. tervezett jövőbeli feladatait, mert a Kúria nem hagyta jóvá az NMHH másodfokú hatósági határozatát, és jelenleg a társaság nem rendelkezik az alaptevékenységének ellátáshoz szükséges frekvenciával.

- Az érintett években az alapítók és a társaság által felhasznált források mennyiségét költségnemenként az előkészítésre, valamint a társaság eddigi finanszírozására. A megküldött analitika tartalmazza az alapítók és az NFM közvetett költségeit is, és minden olyan költséget, amelyet más, a normál üzleti tevékenység terhére finanszíroztak.

- Az MPVI beruházásainak felsorolást, tétel, számlaérték, szállító bontásban.

- Az MPVI IT; FB; Közgyűlés; és a tulajdonosok a társasággal foglalkozó döntéshozói üléseinek jegyzőkönyveit.

- A kieső frekvenciadíj adatait, hatását a 2012-13 költségvetési években.

- A költségvetési kárral kapcsolatos az NFM és az NMHH belső vizsgálati jegyzőkönyveit, különösen a megállapított személyi felelősségek tekintetében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 6.

Üdvözlettel:

Remek Elek

Hivatkozása ide

Feladó: NFM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NFM Kommunikáció
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


Attachment utf 8 B VsOhbGFzemxldsOpbF8yMDEzMDQxMl9NUFZJIFpydC4uZG9j.doc
11 Download View as HTML


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

Ügyfélszolgálatunkra beérkezett levelét megkaptuk, és az abban
foglaltakkal kapcsolatban kérjük fogadja a mellékelt tájékoztatást!

 

Üdvözlettel:

NFM Kommunikációs Főosztály

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Remek Elek

Tisztelt NFM Kommunikáció!

Az Önök által hozott elutasító határozatot nem tudom elfogadni az alábbiak miatt. Kérem, hogy az eredeti igénylés szerinti adatokat szíveskedjenek megküldeni.

i. / Az állami vagyonról szóló jogszabályok szerint az állami vagyongazdálkodás feladatrendszere az NFM feladati között szerepel, így Önöknek rendelkezniük kell az igényelt adatokkal. Ezek nélkül az NFM feladatellátása minimun gondatlan de inkább hűtlen bűntetőjogi kategóriába tartozik. Természetesen ez nem lehet így, tehát Önök birtokában kell legyenek az igényelt adatoknak

ii./ Az MPVI szakmai felügyeletét az NFM infokommunikációs államtitkár végzi, heti rendszerességgel beszámoltatva a vállalt vezetőit, így az adatok az államtitkárságon is rendelkezésre állnak.

iii./ A költségvetés tervezése és végrehajtása során az állami vállalatok gazdálkodását az NFM tervezi és felügyeli, így minden gazdálkodási adat rendelkezésre kell álljon.

iv./ A költségvetési törvény frekvencia bevételeit az NFM tervezi, a parlamenti bizottsági meghallgatásokon a ez ügyben a miniszter, és/vagy az infokommunikációs államtitkár képviseli a kormányt, ezért a frekvenciagazdálkodás adati rendelkezésre állnak az NFM-ben.

Üdvözlettel:

Remek Elek

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Remek Elek:
Csak a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei