Az NKE együttműködési megállapodásai

Szabó Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Máté

Tisztelt Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatallal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szenátusi jogkörben eljáró Ideiglenes Szenátusa 38/2012. (V. 8.) ISZ számú határozatán, továbbá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal az Ideiglenes Szenátus 50/2012. (V. 30.) ISZ számú határozatán alapuló felhatalmazás alapján megkötött együttműködési megállapodásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 29.

Üdvözlettel:

Szabó Máté (Eötvös Károly Intézet)

Hivatkozása ide

Feladó: Csanady Szabolcs
Nemzeti Közszolgálati Egyetem


Attachment UTF 8 B QmV2w6FuZG9ybMOhc2kg UTF 8 B w6lzIMOBbGxhbXBvbGfDoXJzw6FnaSBIaXZhdGFsICAtIEtlcmV0bWVnw6FsbA UTF 8 B YXBvZMOhcy5wZGY.pdf
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 Q Nemzetbiztons C3 A1gi UTF 8 Q 20Szakszolg C3 A1lat 20 20 20Keretmeg C3 A1llapod C3 A1s.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment UTF 8 B S2F0b25haSBOZW16ZXRi UTF 8 B aXp0b25zw6FnaSBTem9sZ8OhbGF0IC0gRWd5w7x0dG3FsWvDtmTDqXNpIG1lZw UTF 8 B w6FsbGFwb2TDoXMucGRm.pdf
11 Download View as HTML


Szabó Máté úr

Eötvös Károly Intézet

 

Tárgy: igényelt adatok megküldése

 

     Tisztelt Szabó Máté Úr!

 

  A 2012. november 29-én kelt elektronikus levelében szereplő
adatigénylésére hivatkozva - az érintett szervek hozzájárulásával -
csatoltan megküldjük

1.)    a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat,

2.)    a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal, valamint

3.)    a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

között létrejött együttműködési megállapodások elektronikus változatát.

     Az Ön által igényelt negyedik dokumentum, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem és Alkotmányvédelmi Hivatal között létrejött megállapodás kiadása
tekintetében is rövidesen választ adunk. Válaszunkig szíves türelmét
kérjük.

  Budapest, 2012. december 14 - n.

 

                                                                                                         Tisztelettel

 

  

                                                                      
                          Dr. Horváth József sk.

                                                                                             
           NKE főtitkár

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Csanady Szabolcs
Nemzeti Közszolgálati Egyetem


Attachment UTF 8 Q Alkotm C3 A1nyv C3 A9 UTF 8 Q delmi 20Hivatal 20 20Keretmeg C3 A1llapod C3 A1s 20 20NKE.pd UTF 8 Q f.pdf
0K Download View as HTML


Szabó Máté úr

Eötvös Károly Intézet

 

Tárgy: igényelt adatok megküldése

 

Tisztelt Szabó Máté Úr!

 

Hivatkozva a tegnapi napon megküldött levelemre, a 2012. november 29-én
kelt elektronikus levelében szereplő adatigénylésére figyelemmel - az
érintett szerv hozzájárulásával - csatoltan megküldjük a  Nemzeti
Közszolgálati Egyetem és Alkotmányvédelmi Hivatal között létrejött
együttműködési megállapodás elektronikus változatát.

 

Budapest, 2012. december 15 - n.

 

Tisztelettel

Dr. Horváth József sk.

NKE főtitkár

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Máté

Tisztelt Főtitkár Úr!

A válaszát és a megküldött dokumentumokat köszönöm.

Üdvözlettel:

Szabó Máté

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Máté:
Csak a(z) Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Mobiltelefonok

A(z) Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére Hava Nikita által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei