Az abasári 2013-as ivóvízszennyezés és kármentesítése

Korom Eszter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére

Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Korom Eszter

Delivered

Tisztelt Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- dokumentumokat arról, hogy milyen mérések és vizsgálatok voltak a 2013-as abasári oldószeres ivóvízszennyezéssel kapcsolatban;
- korábbi, és ha van, friss mérési eredményeket az ivóvíz szennyezettségéről;
- információt arról, hogy volt-e, van-e, ill. terveznek-e kármentesítést, ha igen, ez hogyan áll, az erről szóló határozatokat;
- volt-e tényfeltárás, ha igen, az erről szóló dokumentumokat;
- milyen határozatok születtek mindezzel kapcsolatban az elmúlt években.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 3.

Üdvözlettel:

Korom Eszter

Hivatkozása ide

Feladó: info
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Korom Eszter!

 

Közérdekű adatigénylés tárgyú megkeresésével kapcsolatosan az alábbiakról
tájékoztatjuk:

 

Az Abasári vízmű telepen lévő kutakból ivóvíz-szolgáltatás nem történik,
így azoknak az ivóvíz-szolgáltatás minőségi paramétereire vonatkozó
jogszabály szerinti vizsgálatára nincs szükség.

 

Az ÉRV ZRt. továbbá nem illetékes a tényfeltárással, illetve a
kármentesítéssel kapcsolatosan.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel: ÉRV ZRt.

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Korom Eszter:
Csak a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei