Az aktuális Városligeti fakataszter adatbázis xls, csv, vagy más, programozott úton feldolgozható formában GPS adatokkal

Csik-Kovács Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Csik-Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az aktuális Városligeti fakataszter adatbázis xls, csv, vagy más, programozott úton feldolgozható formában, amely tartalmazza a fák pontos helyének meghatározásához szükséges GPS koordinátákat is, a fák egészségi állapotát, kezelési tervét, egyéb státuszát, stb.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 15.

Üdvözlettel:

Csik-Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Csik-Kovács Zoltán!

Ön 2019. május 15. napján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztette elő:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az aktuális Városligeti fakataszter adatbázis xls, csv, vagy más, programozott úton feldolgozható formában, amely tartalmazza a fák pontos helyének meghatározásához szükséges GPS koordinátákat is, a fák egészségi állapotát, kezelési tervét, egyéb státuszát, stb.”

Ezúton értesítjük, hogy nem rendelkezünk olyan fakataszter adatbázissal, amely tartalmazza a fák pontos helyének meghatározásához szükséges GPS koordinátákat is, a fák egészségi állapotát, kezelési tervét, egyéb státuszát, stb. Ezért ezt az adatot nem tudjuk átadni Önnek.

Ugyanakkor az Infotv. 30. § (2) bekezdése idézett rendelkezése alapján /„Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.”/ adatigénylésének eleget téve tájékoztatjuk, hogy a fakataszter nyilvános, és tartalmazza az Ön által kért adatok nagyrészét. A táblázat elérhető a Városliget Zrt. honlapján itt:
https://api.ligetbudapest.hu/files/docum...

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.: 910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csik-Kovács Zoltán:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Nemzeti Konzultáció Adatai

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei