Az Alap 2017. évi beszámolója és jelentése

Jinda Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pénztárak Garancia Alapja részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jinda Balázs

Delivered

Tisztelt Pénztárak Garancia Alapja!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az igazgatóság által az Mpt. 95. § (1) bekezdés
- g) pontjának megfelelően megállapított 2017. évi éves beszámolót és
- j) pontjának megfelelően a tevékenységéről a 2017. évre vonatkozóan elkészített jelentést, amely bemutatja az Alap vagyoni helyzetét, pénzeszközeit, valamint ezek felhasználását
VAGY
ezen dokumentumoknak az Alap honlapjára (http://www.pga.org.hu/content0501.html) történő feltöltése után a konkrét dokumentumokra mutató link(ek)et. Jelen adatigénylés benyújtásakor az "Éves beszámoló 2017." megjelölésű linken (http://www.pga.org.hu/pdf/beszamolok/bes... csupán a 2018. április 30-án kelt független könyvvizsgálói jelentés található.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 7.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy János
Pénztárak Garancia Alapja

Tisztelt Jinda Úr!

A PGA pénzügyi helyzetére vonatkozó 2017-es Mérleg és Eredménykimutatás
dokumentumok a Könyvvizsgálói Jelentéssel egyidejüleg feltöltésre
kerültek, úgyhogy ezek ott szintén megtalálhatók.

A szöveges melléklet javítás alatt van és amint elkészült a fentiekkel
együtt egységes szerkezetben feltöltésre fog kerülni.

Megköszönve érdelkődését, üdvözlettel:

Pénztárak Garancia Alapja

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Jinda Balázs <[FOI #11460 email]>
Elküldve: 2018. augusztus 7., kedd 8:58
Címzett: PGA
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Az Alap 2017. évi
beszámolója és jelentése
 
Tisztelt Pénztárak Garancia Alapja!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
igazgatóság által az Mpt. 95. § (1) bekezdés
- g) pontjának megfelelően megállapított 2017. évi éves beszámolót és
- j) pontjának megfelelően a tevékenységéről a 2017. évre vonatkozóan
elkészített jelentést, amely bemutatja az Alap vagyoni helyzetét,
pénzeszközeit, valamint ezek felhasználását
VAGY
ezen dokumentumoknak az Alap honlapjára
([1]http://www.pga.org.hu/content0501.html) történő feltöltése után a
konkrét dokumentumokra mutató link(ek)et. Jelen adatigénylés benyújtásakor
az "Éves beszámoló 2017." megjelölésű linken
([2]http://www.pga.org.hu/pdf/beszamolok/bes... csupán a 2018.
április 30-án kelt független könyvvizsgálói jelentés található.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus  7.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11460 email]

Ha a(z) Pénztárak Garancia Alapja nem a(z) [Pénztárak Garancia Alapja request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.pga.org.hu/content0501.html
2. http://www.pga.org.hu/pdf/beszamolok/bes...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Jinda Balázs

Delivered

Tisztelt Nagy János Úr!

Köszönöm gyors válaszát, melyben a "szöveges melléklet" státuszát illetően arról tájékoztatott, hogy az jelenleg "javítás alatt van".

Az Mpt. 95. § (1) bekezdés j) pontja értelmében az Alap igazgatósága éves tevékenységéről a tárgyévet követő év július 31. napjáig jelentést készít, amelyben bemutatja az Alap vagyoni helyzetét, pénzeszközeit, valamint ezek felhasználását és az erről szóló jelentést megküldi a Felügyeletnek, az alaptagoknak és az Állami Számvevőszéknek. Az éves jelentés része a biztosításmatematikai számításon alapuló értékelés.

Kérem, hogy jelen adatigénylésre válaszolva
1) csatolja a 2018. július 31. napjáig elkészült, a törvényben felsorolt címzetteknek megküldött éves jelentést; ha nem került megküldésre, kérem, térjen ki ennek okára;
2) a szükséges javítások elvégzését követően haladéktalanul küldjön értesítést a honlapra történő feltöltés megtörténtéről.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 7.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Hivatkozása ide

Jinda Balázs hozzászólt ()

Ugyan nem a Pénztárak Garancia Alapjától, hanem a Magyar Nemzeti Banktól, de megkaptam a kért dokumentumokat. https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_p...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jinda Balázs:
Csak a(z) Pénztárak Garancia Alapja munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei