Az AsiaNet Hungary Kft.-vel 2017.05.03-án kötött napelem-telepítési szerződés teljesítésének jelen állása, telephelyenként

K. Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: K. Dániel

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az AsiaNet Hungary Kft.-vel 2017.05.03-án megkötött, napelemtelepítésekre vonatkozó szerződés, projekt kivitelezése jelenleg hogy áll, az öt telephely közül milyen megoszlásban, milyen ütemterv szerint dolgoznak? Késedelmes teljesítés esetén milyen szankciók várhatóak az egyetem részéről?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 16.

Üdvözlettel: K. Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: KiMitTud admin


Attachment utf 8 sz veges sszefoglal.pdf
348K Download View as HTML


Adatgazda kérésére feltöltött adatigénylés

A szerződés letölthető:
[1]https://drive.google.com/drive/folders/0...

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Tov: 73683-4 /KSJIF/2017- közérdekű adatmegkeresésre válasz
küldése az AsiaNet Hungary Kft.-vel megkötött szerződés tárgyában
Dátum: Wed, 13 Sep 2017 11:56:06 +0200
Feladó: Közérdekű [2]<[SE request email]>
Címzett: [3][KiMitTud contact email]

 
 
Tisztelt Cím!
 
Kérésének megfelelően küldöm az adatigénylőnek a választ, és a csatolt
dokumentumokat. Kérem, hogy a feltöltést követően szíveskedjék
visszajelezni a fenti email címre.
 
Segítő együttműködésüket köszönöm,
 
Üdvözlettel,
 
jogi és igazgatási főigazgatóság
 

>>> Közérdekű 2017. 09. 13. 10:59 >>>
Iktatószám: 73683- 4/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatmegkeresésére az "AsiaNet Hungary Kft.-vel
megkötött, napelem telepítésekre vonatkozó szerződés, projekt
kivitelezése" tárgyában az Ön által kért szerződést, valamint a
megvalósítással kapcsolatos,  a Műszaki Főigazgatóságunk által
összeállított szöveges összefoglalót csatoltan megküldöm az Ön részére.
Tájékoztatom, hogy a szerződésben a meg nem ismerhető személyes adatokat
felismerhetetlenné tettem.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

>>> K. Dániel [4]<[FOI #9648 email]> 2017. 08. 16.
21:08 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az AsiaNet Hungary Kft.-vel 2017.05.03-án megkötött, napelemtelepítésekre
vonatkozó szerződés, projekt kivitelezése jelenleg hogy áll, az öt
telephely közül milyen megoszlásban, milyen ütemterv szerint dolgoznak?
Késedelmes teljesítés esetén milyen szankciók várhatóak az egyetem
részéről?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 16.

Üdvözlettel: K. Dániel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[5][FOI #9648 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [6][SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://drive.google.com/drive/folders/0...
2. mailto:[SE request email]
3. mailto:[KiMitTud contact email]
4. mailto:[FOI #9648 email]
5. mailto:[FOI #9648 email]
6. mailto:[SE request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 73683-5/KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatmegkeresése  - Az AsiaNet Hungary Kft.-vel 2017.05.03-án
megkötött, napelem telepítésekre vonatkozó szerződés, projekt kivitelezése
- tárgyában szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a kért adatokat többször
megkíséreltük elküldeni az Ön részére, és az alábbi hibaüzenetet kaptuk:
                  
 "The mail system
 
<[FOI #9648 email]>: message size 23334479 exceeds
size
    limit 10240000 of server kimittud.org[52.57.14.250]"
 
A hibát bejelentettük a rendszer üzemeltetőjének. (lsd. lent)  Az
üzemeltető kérésének megfelelően az Ön által kért adatszolgáltatásra a
választ és a csatolt dokumentumokat  továbbítottuk részükre, amely az
üzemeltető által kerül feltöltésre a KiMitTud weboldalán keresztül.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató 

>>> KiMitTud admin [1][KiMitTud contact email]> 2017. 09. 13. 11:45 >>
Köszönjük a visszajelzést.
Kérjük, hogy a választ az adatigénylés témájának megjelölésével küldje el
a [2][KiMitTud contact email] címre, és feltöltjük a választ az igényléshez.
Üdvözlettel, KiMitTud admin
2017.09.13. 11:08 keltezéssel, Semmelweis Egyetem írta:

Tisztelt Üzemeltető!
Az alábbi hibaüzenetet kapom vissza.
The mail system

[3]<[FOI #9648 email]>: message size 23334479 exceeds size
limit 10240000 of server kimittud.org[52.57.14.250]
Kérem biztosítani szíveskedjék megfelelő méretű helyet, hogy 15Mb anyagot el tudjak küldeni az adatigénylő részére.
válaszát a [4][email address] email címre szíveskedjék megküldeni.

---------------------------------------------------------------------
Üzenet elküldve a KiMitTud kapcsolatfelvételi űrlapján,
not logged in
---------------------------------------------------------------------

--
Adj 1%-ot az atlatszo.hu-nak, hogy megtudd, mire megy el az adód 99%-a! #Azénadómból
ADÓSZÁM: 18516641-1-42 Részletek: atlatszo.hu/Azenadombol

Támogasd a KiMitTud munkáját, legyél Átlátszó előfizető! atlatszo.hu/elofizetes

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
 
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
 
Az AsiaNet Hungary Kft.-vel 2017.05.03-án megkötött, napelemtelepítésekre vonatkozó szerződés, projekt kivitelezése jelenleg hogy áll, az öt telephely közül milyen megoszlásban, milyen ütemterv szerint dolgoznak? Késedelmes teljesítés esetén milyen szankciók várhatóak az egyetem részéről?
 
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
 
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
 
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.
 
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
 
Kelt: 2017. augusztus 16.
 
Üdvözlettel: K. Dániel
 
-------------------------------------------------------------------
 
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #9648 email]
 
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
 
-------------------------------------------------------------------
 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/mailto:[KiMitTud contact email]> 2017. 09. 13. 11:45 >>
2. mailto:[KiMitTud contact email]
3. mailto:[FOI #9648 email]
4. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő K. Dániel:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Tanácsadói szerződések

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei