Az egyházi iskolák 2016. decemberi támogatása

Romhányi Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Romhányi Balázs

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kormány 1787/2016 (XII. 17.) határozatában szereplő, az egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatásara szánt, összesen 118,8 milliárd forint közpénz kedvezményezettjeinek részletes listáját a kedvezményezettek nevével, címével, OM-azonosítójával, a támogatás összegével és konkrét céljával. Amennyiben a támogatás egy részét vagy egészét a kedvezményezettnek 2016. december 31 után utalta át a kincstár, akkor kérem, hogy a támogatási összeget az átutalás évének megfelelő bontásban közöljék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 17.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Romhányi Balázs

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kormány 1787/2016 (XII. 17.) határozatában szereplő, az egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatásara szánt, összesen 118,8 milliárd forint közpénz kedvezményezettjeinek részletes listáját a kedvezményezettek nevével, címével, OM-azonosítójával, a támogatás összegével és konkrét céljával. Amennyiben a támogatás egy részét vagy egészét a kedvezményezettnek 2016. december 31 után utalta át a kincstár, akkor kérem, hogy a támogatási összeget az átutalás évének megfelelő bontásban közöljék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 2.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment MiBiz350406582120170202172622.pdf
46K Download View as HTML

Attachment MiBiz350406582120170202172630.pdf
84K Download View as HTML


kizárólag elektronikus úton kézbesítve
5114-1/2017/JOGIEÜ

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:
EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Romhányi Balázs

Delivered

Tisztelt Közadat (EMMI)!

Fenti adatigénylésemre küldött válaszukat köszönettel megkaptam. A válaszban szerepelnek ugyan nevesítve az egyes egyházi szervezetek és a támogatási összegek, de a konkrét célok hiányoznak. Kérem ezért, hogy elektronikus formában legyenek szívesek elküldeni nekem az összes kapcsolódó támogatási szerződést.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment kimen egyh zi iskol k t m.docx
35K Download View as HTML

Attachment mell klet.docx
326K Download View as HTML


kizárólag elektronikus úton kézbesítve
5114-3/2017/JOGIEÜ

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:
EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Romhányi Balázs

Delivered

Tisztelt Közadat (EMMI)!

Levelüket, amelyben egyházi fenntartónként bemutatták a támogatási célok listáját, köszönettel megkaptam, de ezt válaszként sajnos nem tudom elfogadni. Az Államháztartási törvény 48. §-a kimondja, hogy
"Az államháztartás alrendszerei terhére támogatás
a) közigazgatási hatósági határozattal vagy hatósági szerződéssel,
b) támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel
jogszabály vagy egyedi döntés (a továbbiakban: támogatási döntés) alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható."

Mivel azokat az utólag számon kérhető és az Állami Számvevőszék által is ellenőrizhető feltételeket (pl. a beruházások hozzávetőleges műszaki tartalma, határidő, stb.) szeretném megismerni, amelyekkel a kedvezményezettek a támogatást elnyerték, ezért továbbra is kérem, hogy vagy az egyes támogatási szerződéseket/okiratokat, vagy ezek hiányában a fenti feltételeket egyértelműen rögzítő határozatokat legyenek szívesek elektronikus formában rendelkezésemre bocsátani..

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment MiBiz350406582120170307092723.pdf
42K Download View as HTML


kizárólag elektronikus úton kézbesítve
5114-5/2017/JOGIEÜ

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:
EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Romhányi Balázs:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei