Az EMNT Egyesület és az Eurotrans Alapítvány szakmai beszámolói valamit számlaösszesítője a 2016-2018 periódusra

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a romániai kedvezményes honosításban segédkező EMNT Egyesület és az Eurotrans Alapítvány szakmai beszámolóit valamit számlaösszesítőit

- az EMNT Egyesület esetében a 2016 február 1-2018 december 31 között lezajlott támogatott tevékenységgel kapcsolatban
- az Eurotrans Alapítvány esetében a 2016 június 1-2018 december 31 között lezajlott támogatott tevékenységgel kapcsolatban

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 11.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K19032617140.pdf
62K Download View as HTML

Attachment SMiBiz224 K19032617150.pdf
1.2M Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldjük a Miniszterelnökség válaszát az Ön
által benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo  

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Közérdekű adatigénylés (ME)!

Az Ön által hivatkozott, 2018 december 11-én kelt JHÁT-PDF/901/2018 levelet nem keptem meg, vagy nem találom. Kérem egészítse ki az adatigénylésemre adott válaszát ezzel a dokumentummal.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K18121116290.pdf
39K Download View as HTML

Attachment SMiBiz224 K18121116300.pdf
681K Download View as HTML

Attachment SMiBiz224 K18121116330.pdf
432K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Hivatkozva az előzményi levélre, kérése alapján ismételten megküldjük
mellékelve, határidőben a Miniszterelnökség JHÁT-PDF/901/2018. számú
válaszát az Ön által benyújtott közérdekű adatigénylésre.

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo

 

 

From: Közérdekű adatigénylés (ME)
Sent: Tuesday, December 11, 2018 4:39 PM
To: [email address]
Subject: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldjük a Miniszterelnökség válaszát az Ön
által benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo  

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

AJTK támogatásai

A(z) Miniszterelnökség részére Erdélyi Katalin által

Engedélyezett utónevek

A(z) Miniszterelnökség részére Lengyel Péter által

Diaszpóra Tanács

A(z) Miniszterelnökség részére Kőműves Anita által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei