Az Eötvös út új nyomvonalának, valamint a Konkoly Thege úti parkoló építésével kapcsolatos engedélyek és szerződések

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése szerint idén kerül sor az Eötvös út új nyomvonalának, valamint a Konkoly Thege úti parkoló kivitelezésére. Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni a tervezett beruházással kapcsolatban kiadott építési és környezetvédelmi engedélyeket, valamint a tervezési és kivitelezési szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 5.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Jónai Zsuzsanna dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment 1emBubi 201903201210 0349 001.pdf
40K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Jegyző asszony megbízásából csatoltan megküldöm a tárgybani levelet.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni
Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen az adatigénylés néhány dokumentum kiadására vonatkozott, tehát nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Jónai Zsuzsanna dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment I 16 25 001.pdf
58K Download View as HTML

Attachment j E tv s t p t s hez sz ks ges bont si s p t si enged ly V glegess v l sa.pd.pdf
70K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Az üzenet méretére figyelemmel két e-mailben küldöm el a választ és
mellékleteit.

 

Tisztelettel.

 

Schrammné Jónai Zsuzsanna

 

From: Jónai Zsuzsanna dr.
Sent: Thursday, April 4, 2019 3:14 PM
To: '[FOI #12433 email]'
<[FOI #12433 email]>
Subject: közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Jegyző asszony megbízásából csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésével
kapcsolatos válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Te-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Jónai Zsuzsanna dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 1 PDFsam j E tv s t p t s hez sz ks ges bont si s p t si enged ly Hat rozat.pdf
1.5M Download View as HTML

Attachment 5 PDFsam j E tv s t p t s hez sz ks ges bont si s p t si enged ly Hat rozat.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment 9 PDFsam j E tv s t p t s hez sz ks ges bont si s p t si enged ly Hat rozat.pdf
1.8M Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Csatoltan megküldöm a közérdekű adatigénylésre adott válasz mellékletét.

 

Tisztelettel:

 

Schrammné Jónai Zsuzsanna

 

Hivatkozása ide

Feladó: Jónai Zsuzsanna dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 13 PDFsam j E tv s t p t s hez sz ks ges bont si s p t si enged ly Hat rozat.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment 17 PDFsam j E tv s t p t s hez sz ks ges bont si s p t si enged ly Hat rozat.pdf
987K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Küldöm a melléklet többi részét is.

 

Tisztelettel:

 

Schrammné Jónai Zsuzsanna

 

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

Köszönettel vettem szíves válaszukat, mellyel kapcsolatban tisztelettel kérem az alábbi kiegészítő információk szíves megküldését:
1. Kérem, szíveskedjenek megküldeni a BFK III. kerületi Hivatala által BF/UO/NS/A/1374/18/2018 sz. alatt kiadott engedélyébe foglalt útépítési előírások szerinti, a kerületi Polgármesteri Hivatal által kiadott fakivágási engedélyt.
2. Kérem, szíveskedjenek megküldeni a Penta Kft-vel 2019. február 20-án kötött egyedi szerződés III. 1. pontjában hivatkozott műszaki leírást;
3. Kérem, szíveskedjenek megküldeni a FŐMTERV Zrt-vel kötött tervezési szerződést (válaszukban csak annak a táblázatnak a linkjét küldték el, amelyben ezt a szerződést is felsorolták sok másik között.
Tisztelettel:
Sipos Péter

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Jónai Zsuzsanna dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment 3765 001.pdf
53K Download View as HTML

Attachment M szaki le r s.pdf
318K Download View as HTML

Attachment tervez si szerz d s.pdf
974K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

Jegyző asszony megbízásából csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésével
kapcsolatos válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei