Az Érdi Jegyző u. és Ercsi út kereszteződésében található reklám táblák közterületi engedélye és Jegyző utca közlekedési előírások

Emődy András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Emődy András

Tisztelt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Az Érd város Jegyző utca és Ercsi út kereszteződésénél található
MÉH telep, KRAUSE reklám ill. egyéb útirányt jelző táblák
közterületi engedélyét.
- A fent említett táblák kihelyezésére vonatkozó szabályzatot.
- A Jegyző utcára (gyűjtőút) vonatkozó közlekedési előírásokat, úgy mint, maximális megengedett sebesség, maximális megengedett össztömeg és maximális megengedett zajszint (db).
- Továbbá amennyiben rendelkezésre áll, a Tisztviselő telep lakórészre vonatkozó közlekedési terveket a jövőre.

Indok: A fent említett táblák a kereszteződésben csökkentik a
láthatóságot és növelik a baleset veszélyt. Továbbá a táblák a
lakóterület felé terelik a nehéz forgalmat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 13.

Üdvözlettel:

Emődy András

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Hudák Mariann
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment v lasz Em di.pdf
116K Download View as HTML

Attachment Metal Boy kozter eng 2015.pdf
259K Download View as HTML

Attachment Ferro kozter eng 2015.pdf
192K Download View as HTML

Attachment terkep.pdf
775K Download View as HTML


Tisztelt  Emődi András Úr!

 

2015. november 13. napján elektronikusan érkezett az érdi Jegyző u. és
Ercsi út kereszteződésében található reklámtáblák közterület-használati
engedélye és a Jegyző utca közlekedési előírásaira vonatkozó közérdekű
adatigénylés iránti levelére csatolva megküldöm Mecsériné dr. Szilágyi
Erzsébet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzőjének
válaszát, valamint ennek alapján a közérdekű adatkiadás teljesítésének
részeként mellékletként csatolom a Metal-Boy Kft. és a Ferro-Breaker Kft.
részére kiadott közterület-használati engedélyeket valamint az Érd Megyei
Jogú Város Útfejlesztési Koncepciójának a Tisztviselő telepet tartalmazó
térkép-részletét.

 

 

Tisztelettel:

dr. Hudák Mariann

Jogi Iroda

Érd MJV Polgármesteri Hivatal

06-23/522-300/383-as mellék

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Emődy András:
Csak a(z) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei