Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a köznevelés eredményessége érdekében

Horváth-Szabó Angéla Klára küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Erdőkertes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horváth-Szabó Angéla Klára

Delivered

Tisztelt Erdőkertes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a köznevelés eredményessége érdekében nevű projekt megvalósíthatósági tanulmányát, részletes költségvetését és projekt adatlapját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 29.

Üdvözlettel:

Horváth-Szabó Angéla Klára

Hivatkozása ide

Feladó: Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal
Erdőkertes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Adatig nyl s megk ld se.pdf
191K Download View as HTML

Attachment Erdokertes VEKOP734 projekt adatlap 170731 2.pdf
160K Download View as HTML

Attachment szakmai terv V734 ekertes kesz 1.pdf
185K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm Jegyző Asszony levelét és a mellékleteket.

Tisztlettel,
Csendom Marianna

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth-Szabó Angéla Klára

Delivered

Tisztelt Csendom Marianna!

Köszönöm szépen a segítségüket!

Üdvözlettel:

Horváth-Szabó Angéla Klára

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth-Szabó Angéla Klára:
Csak a(z) Erdőkertes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei