Az Értéktár program értékbecslései

Tordai Bence küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Tordai Bence

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az MNB Értéktár programjának vásárlásait megalapozó értékbecsléseket eredeti formájukban és teljes terjedelmükben, az alábbi felsorolás szerint.

1. Vaszary János: Kereszténység c. festménye – Plesznivy Edit művészettörténész, Einspach Gábor igazságügyi szakértő

2. Gulácsy Lajos: A mulatt férfi és a szoborfehér asszony c. festménye – a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria vásárlási bizottsága

3. Orbán Dezső: A nagy akt c. festménye – Einspach Gábor igazságügyi szakértő

4. Kövesi István festménygyűjteménye - a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténészeiből álló vásárlási bizottság

5. Klaniczay Júlia és Galántai György: Artpool dokumentumgyűjteménye – a Szépművészeti Múzeum kortárs művészeti szakértőiből álló vásárlási bizottsága

6. Péterváry István: Törökkori és újkori fegyverekből álló gyűjteménye – dr. Kedves Gyula ezredes, fegyvertörténész, múzeológus, Berecz Mátyás múzeumigazgató, Dobó István Vármúzeum

7. Bachman Gábor építészeti gyűjteménye – Finta Sándor, Ritoók Pál, Petrányi Zsolt

8. Moholy-Nagy László gyűjteménye – Lengyel László művészettörténész-muzeológus, Szépművészeti Múzeum, valamint a Szépművészeti Múzeum vásárlási bizottsága

9. Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt c. festménye – dr. Virág Judit igazságügyi szakértő, Einspach Gábor igazságügyi szakértő, dr. Bellák Gábor igazságügyi szakértő

10. Törő István: Erdélyi ezüsttallérok gyűjteménye – dr. Gedai István volt igazságügyi szakértő, a Magyar Nemzeti Múzeum nyug. főigazgatója, dr. Kahler Frigyes igazságügyi szakértő, numizmatikus, Nudelman László numizmatikus, aukcionátor, dr. Tóth Csaba, Magyar Nemzeti Múzeum Éremtár

11. Tiziano Vecellio: Mária gyermekével és Szent Pállal c. festménye – Lengyel László művészettörténész-főmuzeológus, igazságügyi szakértő, UNIQA Biztosító Értékbecslése

Amennyiben az értékbecsléseket álláspontjuk szerint szerzői jog védi, kérem, közöljék, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény mely részei alapján vélelmezik ezt a védettséget.

Küldjék meg továbbá ez esetben az értékbecslők eredeti nyilatkozatát a szerzői jogok kezeléséről, illetve az értékbecslés közzétételének kifejezett tilalmáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 19.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Hivatkozása ide

Feladó: Tordai Bence

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az adatszolgáltatásra törvényileg szabott határidő lejárt.
Kérem az adatigénylésem mielőbbi teljesítését, ellenkező esetben kénytelenen leszünk a nyilvánossághoz ill. az igazságszolgáltatási szervekhez fordulni.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Tordai Bence!

A témában küldött megkeresésével a Magyar Nemzeti Bank érdemben foglalkozik.
Hamarosan válaszolunk Önnek, addig kérjük szíves türelmét.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2709
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Tordai Bence!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett adatigénylésre tájékoztatom, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre (Szjt.) szerzői jogi védelemben részesíti azon műveket, melyek alkotója szakmai kérdésekről egyéni, eredeti módon ki fejtett gondolatait tartalmazza. Az Infotv. a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel lehetőséget ad a közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozására. Tekintettel arra, hogy az értékbecslésekben a közérdekű adatok és a szerző szellemi tevékenységéből fakadó gondolatok egyértelműen nem elválasztható módon jelennek meg, így a közérdekű adatigénylésnek a közérdekű adatokra vonatkozó általános tájékoztatással az alábbiak szerint teszünk eleget.

A kérelemben megjelölt műtárgyakról és gyűjteményekről az értékbecslők véleménye a következők szerint foglalható össze:

1. Vaszary János: Kereszténység c. festménye – Plesznivy Edit művészettörténész, Einspach Gábor igazságügyi szakértő

Az értékbecslők – figyelembe véve a festménynek az életműben elfoglalt kiemelkedő fontosságát és Vaszary János jelentőségét a magyar festészet történetében – a kép belföldi forgalmi értékét egybehangzóan 40 millió forintban határozták meg.

2. Gulácsy Lajos: A mulatt férfi és a szoborfehér asszony c. festménye – a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria vásárlási bizottsága

Az értékbecslők a festményt 42 millió forintért határozottan megvásárlásra javasolták.

3. Orbán Dezső: A nagy akt c. festménye – Einspach Gábor igazságügyi szakértő

Az értékbecslő – figyelembe véve a magyarországi műkincspiac állapotát, a mű múzeumi kvalitásait, a művész jelentőségét, elhelyezkedését a műkereskedelem értékrendjében, az adott mű életműben betöltött helyét és a kép állapotát is – a festmény forgalmi értékét 55-65 millió forint közötti összegben határozta meg.

4. Kövesi István festménygyűjteménye - a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténészeiből álló vásárlási bizottság

A vásárlási bizottság a 115 db műtárgyért a 795 millió Ft vételárat reálisnak tartotta és a megvásárlást javasolta.

5. Klaniczay Júlia és Galántai György: Artpool dokumentumgyűjteménye – a Szépművészeti Múzeum kortárs művészeti szakértőiből álló vásárlási bizottsága

A vásárlási bizottság az összeget – 285 000 EUR – kiemelten kedvezőnek tartotta, és egyöntetűen a vásárlás mellett foglalt állást.

6. Péterváry István: Törökkori és újkori fegyverekből álló gyűjteménye – dr. Kedves Gyula ezredes, fegyvertörténész, múzeológus, Berecz Mátyás múzeumigazgató, Dobó István Vármúzeum

Dr. Kedves Gyula a gyűjtemény értékét 50 millió forintra értékelte.
Berecz Mázsás véleménye szerint a kérdéses anyag becsült értéke 60 millió Forint.

7. Bachman Gábor építészeti gyűjteménye – Finta Sándor, Ritoók Pál, Petrányi Zsolt

A modellek, a festmények és a rajzok a dekonstruktív építészet egyedülálló hazai műegyüttesét alkotják, amely az 1996-os Velencei Építészeti Biennálén a Magyar Pavilonban egyedülálló sikert ért el. A bizottság ezért a vásárlási pályázatot támogatta, annak árkalkulációját megalapozottnak, reálisnak tartotta.

8. Moholy-Nagy László gyűjteménye – Lengyel László művészettörténész-muzeológus, Szépművészeti Múzeum, valamint a Szépművészeti Múzeum vásárlási bizottsága

Az MNB Értéktár Programja által kifizetett összeg alacsonyabb volt az értékbecslő által megjelölt összegnél.

A gyűjtemény alapos vizsgálata és a művész nemzetközi árainak figyelembe vétele mellett a vásárlási bizottság többszöri egyeztetés után 50 millió forint vételáron javasolta a gyűjtemény és a festmények megvásárlását, a gyűjtemény árát 20 millió fointra, a festményekét pedig 30 millióra értékelve. Ez közel 40 millió forinttal kevesebb az eredetileg kért vételárnál.

9. Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt c. festménye – dr. Virág Judit igazságügyi szakértő, Einspach Gábor igazságügyi szakértő, dr. Bellák Gábor igazságügyi szakértő

A Munkácsy-festmények értékbecslését nem az MNB rendelte meg, ezért annak részleteiről tájékoztatást nem áll módunkban adni.

10. Törő István: Erdélyi ezüsttallérok gyűjteménye – dr. Gedai István volt igazságügyi szakértő, a Magyar Nemzeti Múzeum nyug. főigazgatója, dr. Kahler Frigyes igazságügyi szakértő, numizmatikus, Nudelman László numizmatikus, aukcionátor, dr. Tóth Csaba, Magyar Nemzeti Múzeum Éremtár

Dr. Gedai István a tervezett – szerződéses ajánlat szerinti – vételárat reálisnak értékelte.
Dr. Kahler Frigyes szerint az 1 100 000 000.- Ft vételár értékarányos.
Nudelman László a gyűjtemény teljes értékét 3 450 000 – 3 750 000 euróra becsülte.
Dr. Tóth Csaba a gyűjtemény tervezett – szerződéses ajánlat szerinti – vételáron történő megvételét feltétlenül javasolta.
Az értékbecslések a reális forgalmi érték meghatározása mellett külön is kiemelték – az érmék ritkasága, állapota és kollekciós jellege alapján –, hogy a gyűjtemény világszínvonalú és valójában felbecsülhetetlen értéket képvisel. A gyűjtemény létrehozása a mai viszonyok között még korlátlan összeggel is lehetetlen volna.

11. Tiziano Vecellio: Mária gyermekével és Szent Pállal c. festménye – Lengyel László művészettörténész-főmuzeológus, igazságügyi szakértő, UNIQA Biztosító Értékbecslése

Az értékbecslő a mű jelenlegi reális forgalmi értékét 15 millió euróban határozta meg azzal a megjegyzéssel, hogy ez az érték a jövőben várhatóan növekedni fog.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tordai Bence:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Honosítások száma

A(z) Miniszterelnökség részére Tordai Bence által

Honosítások száma

A(z) Belügyminisztérium részére Tordai Bence által

Honosítások száma

A(z) Köztársasági Elnöki Hivatal részére Tordai Bence által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei