Az EU Alapjogi Chartája a nemzeti jogalkotásban 2015-ben

Polgári Eszter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Polgári Eszter

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az EU Alapjogi Ügynökségének felkérésére készülő éves nemzeti jelentéshez az alábbi kérdésekre a választ:
a) 2015-ben történt-e hivatkozás az Alapjogi Chartára egy jogszabály jövőbeni hatásának vizsgálata és/vagy igazolása során? Ha igen, melyek voltak ezek a jogszabályok? Miként (milyen kontextusban) hivatkoztak az Alapjogi Chartára?
b) 2015-ben hivatkoztak-e az erre jogosult nemzeti intézmények / állami szervek a jogszabályok tervezetének véleményezése során az Alapjogi Chartára? Ha igen, mely esetekben volt a vélemény kialakítása során döntő szempont az Alapjogi Charta?
c) A 2015-ben elfogadott jogszabályok közül melyek és milyen kontextusban hivatkoznak kifejezetten és érdemben az Alapjogi Chartára?
d) 2015-ben összesen hány jogszabály tartalmaz hivatkozást az Alapjogi Chartára?
e) 2015-ben fogadtak el olyan nemzeti közpolitikai intézkedést, amely az Alapjogi Charta végrehajtására vagy megismertetésére irányult (például jogtudatossági képzések, finanszírozási feltételek meghatározása, alapjogi dokumentumok elfogadása során)? Ha igen, melyek voltak ezek?
f) 2015-ben szerveztek kifejezetten az Alapjogi Chartával összefüggésben képzéseket (például a Charta végrehajtásáról)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 24.

Üdvözlettel:
Dr. Polgári Eszter

Hivatkozása ide

Feladó: B. Tóth Enikő dr.
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment 09.08.Alapjogi Charta.pdf
203K Download View as HTML


[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új
mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés - Az EU Alapjogi Chartája a nemzeti
jogalkotásban 2015-ben

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az Igazságügyi Minisztériumhoz érkezett adatigénylésével kapcsolatban a
mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Polgári Eszter:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei