Az EU Alapjogi Chartája a nemzeti jogalkotásban és képzésekben 2016-ban (Fejér Megyei Ügyvédi Kamara)

Polgári Eszter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fejér Megyei Ügyvédi Kamara részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Polgári Eszter

Tisztelt Fejér Megyei Ügyvédi Kamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
EU Alapjogi Ügynökségének felkérésére készülő éves nemzeti
jelentéshez az alábbi kérdésre a választ:

2016-ban szerveztek olyan képzéseket, amelyekben az Alapjogi Charta
kiemelt szerepet kapott?

Kérem, hogy válaszukban szíveskedjenek megjelölni a képzések
idejét, a képzésben résztvevők számát, valamint röviden ismetessék,
hogy az Alapjogi Charta mely része vált a képzés részévé.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 21.

Üdvözlettel:

Dr. Polgári Eszter

Hivatkozása ide

Fejér Megyei Ügyvédi Kamara


Attachment attachment.jpg
8K Download


Tisztelt dr. Polgári Eszter!

 

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamarához érkezett kérdésére válaszolva
tájékoztatjuk, hogy az Alapjogi Charta tekintetében kamaránk olyan
képzéseket amelyben az Alapjogi Charta kiemelt szerepet kapott volna
2016-ban nem végeztünk. Ennek oka az, hogy az elektronikus perekkel
kapcsolatos eljárásokra készültünk, amelynek tárgyában 10 oktatást
tartottunk.

 

Az Alapjogi Chartát oktatási rendünkbe fel kívánjuk venni önmagában is,
mert eddig csupán az ügyvédjelölti oktatás keretében érintettük a magán-
és családi élet, a házasságkötéshez, családalapításhoz való jogot a
hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint
a kétszeres büntetés elleni védelem jogát, mint a polgári- és
büntetőjogban is alapelvi szinten ismert jogintézményeket.

 

Tisztelettel:

 

 

[1]cid:[email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Polgári Eszter:
Csak a(z) Fejér Megyei Ügyvédi Kamara munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei