Az EU Alapjogi Chartája a nemzeti jogalkotásban 2016-ban

Polgári Eszter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Polgári Eszter

Tisztelt Országgyűlés Hivatala, tisztelt Törvényalkotási Bizottság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az EU Alapjogi Ügynökségének felkérésére készülő éves nemzeti jelentéshez az alábbi kérdésekre a választ:

a) 2016-ban hivatkoztak-e a jogszabályok tervezetének véleményezése során az Alapjogi Chartára? Ha igen, mely esetekben volt a vélemény kialakítása során döntő szempont az Alapjogi Charta? Összesen hány vélemény hivatkozott az Alapjogi Chartára?
b) A 2016-ban elfogadott jogszabályok közül melyek és milyen kontextusban hivatkoznak kifejezetten és érdemben az Alapjogi Chartára?
c) 2016-ban összesen hány jogszabály tartalmazott hivatkozást az Alapjogi Chartára?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 19.

Üdvözlettel:

Dr. Polgári Eszter

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala


Attachment Adatk r s Alapjogi Charta dr Polgari Eszter.docx
65K Download View as HTML

Attachment Sajt iroda.vcf
0K Download


Tisztelt Dr. Polgári Eszter Asszony!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján előterjesztett kérelmében foglalt közérdekű adatigénylésével
összefüggő tájékoztatási kötelezettségünknek az alábbiakban teszünk
eleget.

Az Országgyűlés Hivatala a törvénytervezetek véleményezéshez kapcsolódóan
nem rendelkezik adatokkal, a véleményezési eljárást az Országgyűlésnek
történő benyújtást megelőzően az előkészítési szakaszban a jogszabály
előterjesztője folytatja le.

A 2016-ban elfogadott jogszabályok közül - az Országgyűlés jogalkotási
hatáskörébe tartozó -  törvényjavaslatok a keresőfelületünkön megadott
paraméterek alapján nem tartalmaznak hivatkozást az Alapjogi Chartára. Az
Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) a benyújtott törvényjavaslatok
és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvények szövege is
megtalálható.

A kihirdetett törvények listája és szövege tetszés szerinti szűréssel és
tárgyszavas keresési lehetőséggel megtalálható a Nemzeti Jogszabálytár
internetes honlapján ([1]http://www.njt.hu/) 

 

Budapest, 2016. július 25.

 

 

Országgyűlés Sajtóirodája

                SAJTÓIRODA
1055 Budapest,Kossuth tér 1-3.
         Telefon:+36 1 441 4263
             Fax:+36 1 441 4810
            [email address]

References

Visible links
1. http://www.njt.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Polgári Eszter:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei