Az EU Alapjogi Chartája a parlamenti vitákban 2015-ben.

Polgári Eszter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Polgári Eszter

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az EU Alapjogi Ügynökségének felkérésére készülő éves nemzeti jelentéshez a következő kérdésekre a választ:
a) 2015-ben mely jogszabály-tervezet parlamenti vitája során hivatkoztak az EU Alapjogi Chartájára?
b) 2015-ben volt-e olyan kormányhoz intézett kérdés / interpelláció, amely kifejezetten az Alapjogi Chartára hivatkozott? Ha igen, melyek voltak ezek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 24.

Üdvözlettel:

Dr. Polgári Eszter

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Dr. Polgári Eszter Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján előterjesztett kérelmében foglalt közérdekű adatigénylésével
összefüggő tájékoztatási kötelezettségünknek az alábbiakban teszünk
eleget.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 56. § (2) bekezdése
alapján az Országgyűlés Hivatala a nyilvános ülések jegyzőkönyveit és a
nyilvános ülésen tárgyalt irományokat, valamint az ezzel összefüggő
szavazási listát az Országgyűlés honlapján közzétette. Az Infotv. 30. §
(2) bekezdése szerint ha a kért adatot korábban már elektronikus formában
nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó
nyilvános forrás megjelölésével is.

Mindezek alapján tájékoztatjuk, hogy az Országgyűlés honlapján mind a
jegyzőkönyvek, mind az irományok szabadszavas keresésére is lehetőség van.

A kereső-panelek időintervallumok megadását is lehetővé teszik az alábbi
linkeken:

[1]http://www.parlament.hu/felszolalasok-ke...

 

[2]http://www.parlament.hu/iromany-szovegke...

 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 3.

 

 

Tisztelettel:

 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [3][email address]

References

Visible links
1. http://www.parlament.hu/felszolalasok-ke...
2. http://www.parlament.hu/iromany-szovegke...
3. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Polgári Eszter:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei