Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pálfalvi Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság védelme érdekében

Pálfalvi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Pálfalvi Péter to read a recent response and update the status.

Feladó: Pálfalvi Péter

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

A NAIH elnökének felkérése nyomán 2012 tavasza óta létezik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Tudományos Tanácsadó Testülete. Ez a szervezet megalakulásától fogva semmilyen érdemi feladatot nem látott el, mindössze annyi volt a szerepe, hogy a hazai szakmai és tudományos közvélemény előtt a Hivatal létezésének, szerepének és tevékenységének legitimálását előmozdítsa, hitelességét erősítse.

Az Országgyűlés a közelmúltban fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelyet Trócsányi miniszter úr terjesztett be az információs önrendelkezési jogról és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény módosítása érdekében.

Tisztelt Elnök Úr!
Ön nyilván jól ismerte ezt a törvénytervezetet, és szakemberként képes volt felmérni a törvénymódosítás hatásait, ezért megkímélném ezeknek a jól felismerhető következményeknek a felsorolásától.

Az elmúlt néhány év során a jogalkotás és a végrehajtó hatalom részéről számos olyan intézkedés történt, amelynek következtében az információszabadság gyakorlása, a közhatalom működésének átláthatósága fokozatosan szűkült. A mostani módosítás a közérdekű adatok megismerését olyan mértékben korlátozza, amelyet sem a jogász szakma, sem az oknyomozó újságírás, sem a közéleti események iránt fogékony közönség nem hagyhat szó nélkül.

A NAIH feladata a jogállam rendszerében az információs alapjogok, vagyis az információs önrendelkezési jog és az információszabadság védelme, érvényesülésének előmozdítása lenne a Hatóság rendelkezésére álló valamennyi törvényes eszközzel. Ezek között szerepe lehetne informális eszközöknek is; a szakmai konzultációnak, a jogalkotás irányába kifejtett tájékoztatásnak, figyelemfelhívásnak, a nyilvánosság tájékoztatásának, akár a határozott, szakmailag megalapozott tiltakozásnak. Az évek során azonban azt kellett tapasztalnunk, hogy a NAIH hallgatott vagy egyetértését nyilvánította ki azon alkalmakkor, amikor a jogalkotás a reális közéleti tájékozódáshoz fűződő állampolgári alapjogokat csorbította.

Most, amikor ismét ideje lett volna a szólásnak, megint azt látjuk, hogy a NAIH elnöke bagatellizálni próbálja a törvénymódosítás következményeit, miközben hangosan tiltakoznia kellene ellene.

Mivel egyebet nem tehetek, hogy tiltakozásomat kifejezzem a kormányzat túlkapásai és a NAIH elnökének cinkos összekacsintása ellen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen a Hivatal honlapján elérhetővé tenni a NAIH elnöki funkciójáról történő lemondó levelének másolatát.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 21.

Üdvözlettel:

dr. Pálfalvi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: Ugyfelszolgalat
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Attachment NAIH 2015 4676 2 Z.pdf
267K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

Hivatkozása ide

Feladó: Pálfalvi Péter

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Köszönöm válaszukat, amely szerint Önök nem rendelkeznek a kért adattal. Abban kérném segítségüket, hogy vajon mely az Infotv. 46. § (2) bekezdésében nevesített szervezet lehet ez ügyben az adatkezelő.

Üdvözlettel:

dr. Pálfalvi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: Pálfalvi Péter

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Köszönöm válaszukat, amely szerint Önök nem rendelkeznek a kért
adattal. Abban kérném segítségüket, hogy vajon mely az Infotv. 45.
§ (2) bekezdésében nevesített szervezet lehet ez ügyben az
adatkezelő.

Üdvözlettel:

dr. Pálfalvi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pálfalvi Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pálfalvi Péter:
Csak a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei