Az intézményben dolgozó orvosok névsora rendelési ideje.

Bán Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre A Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 3780 Edelény, Dankó Pista u. 80 .szám alatt lévő intézményben dolgozó orvosok névsora rendelési ideje.
Fekvőbeteg ellátás Járóbeteg ellátás .
Az ott dolgozó orvosok ki hol és melyik osztályon dolgozik beosztása ,valamint intézmény területén milyen szakrendelők és ellátó helyiségek vannak kik dolgoznak ott .
Esetleg magánrendelések milyenek működnek ha működnek kik az ott dolgozó orvosok ?

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 13.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény


Attachment attachment.docx
12K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet!

Válaszát nem tudom elfogadni mivel a honlapon többször nem megfelelő az adatközlés mint pl most is a

Tüdőgyógyászati és Légzésrehabilitációs Osztály (50 ágy)
"A" épület, 1. emelet
Orvosok:
dr. Szarvák Katalin osztályvezető főorvos (135-ös mellék)
dr. Németh Erzsébet szakorvos (123-as mellék)
Adminisztrátori szoba: 123-as mellék
Főnővér: Korbély Györgyi Katalin

Rheumatológia
dr. Németh Erzsébet 246 H,K,Cs: 8:00-14:00
Sze: 8:00-12:00 Szükséges!
H-Cs: 10:00-15:00 között
és P:10:00-12:00 között
ill. a 48/524-040 es-telefonszámon

Mivel a dr. Németh Erzsébet szakorvos a Tüdőgyógyászati és Légzésrehabilitációs Osztály szakorvosa
Akkor hogyan rendel a Rheumatológia
dr. Németh Erzsébet vagy megvan mind a kettő irányban a szakvízsgálya .

Mivel válaszuk nem kielégítő iygy a továbbíakban az eredeti adat igényemet továbbra is fenn tartom

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény


Attachment utf 8 v lasz lev l.docx
11K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet!

Válaszát nem tudom elfogadni mivel ön állitása szerint akkor miden tarsúlt betegségben szenvedő betegekhez mért nem rendelnek vesznek fel orvosokat .Pl ideg.gyógyász Neurologus Pszihiáter..Az adat igényemet eredeti formában továbbra is fent tartom!

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény

Tisztelt Bán Béla úr!

2018. július 19. napján kelt újabb, e-mailben történő megkeresésére
válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk:

Sajnálattal olvassuk, hogy a szakmailag és jogilag egyaránt megalapozott
válaszunkat nem tudja elfogadni. Álláspontunk szerint kérdéseire
teljeskörű választ adtunk.

Tisztelettel:

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Re: Közérdekű megkeresésre válasz
Dátum: Thu, 19 Jul 2018 15:22:37 +0000
Feladó: Bán Béla [1]<[FOI #11279 email]>
Címzett: Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
[2]<[Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény request email]>

Tisztelt Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet!

Válaszát nem tudom elfogadni mivel ön állitása szerint akkor miden tarsúlt betegségben szenvedő betegekhez mért nem rendelnek vesznek fel orvosokat .Pl ideg.gyógyász Neurologus Pszihiáter..Az adat igényemet eredeti formában továbbra is fent tartom!

Üdvözlettel:

Bán Béla

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet!

Mivel válaszuk nem kielégítő iygy a továbbíakban az eredeti adat igényemet továbbra is fenn tartom .
A NAIH állásfoglalását fogom igénybe venni a továbbiakban ha nem kapom meg a kért igényemet .

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bán Béla:
Csak a(z) Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei