Az M3-as metró déli szakaszának lezárásának idejére tervezett paramétersorok

Közlekedő Tömeg küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt..

Feladó: Közlekedő Tömeg

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a BKK Zrt. által az M3-as metró rekonstrukciója kapcsán, a Kőbánya-Kispest–Nagyvárad tér közötti szakasz lezárásának idejére tervezett forgalmi rendről társadalmi egyeztetésre a http://bkk.hu/te/m3-del/ honlapon meghírdetett javaslatcsomag keretében érintett metró, hév, villamos és autóbuszjáratok jelenleg érvényes, és a javaslatcsomag részeként tervezett szolgáltatói keretmenetrendi paramétersorait, melyek tartalmazzák az egyes viszonylatok jelét, végállomásait, irányonkénti hosszait, munkanapi, tanszüneti, szombati és vasárnapi napokon jellemző járműtípusát és üzemidejét, hétköznapi napokon a reggeli csúcsidőszakban, napközben, a délutáni csúcsidőszakban és késő este jellemző követési idejét, hétvégi napokon pedig a hajnali, a délelőtti, a délutáni és a késő esti órákban jellemző követési idejét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 28.

Üdvözlettel:

Kelemen Tamás
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0011913/2017

Kelemen Tamás

[1][FOI #8783 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Kelemen Tamás!  

 

Társaságunkhoz 2017. március 28-án érkezett „Az M3-as metró déli
szakaszának lezárásának idejére tervezett paramétersorok” tárgyú közérdekű
adatigénylését az alábbi indokkal elutasítjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a „javaslatcsomag keretében érintett metró, hév,
villamos és autóbuszjáratok jelenleg érvényes” menetrendje honlapunkon a
szokásos módon elérhető: [2]http://bkk.hu/menetrendek/. A „javaslatcsomag
részeként tervezett szolgáltatói keretmenetrend paramétersorai” jelenleg
még kidolgozás alatt állnak, azokkal Társaságunk egyelőre még nem
rendelkezik, így nincs olyan adat, amelyre vonatkoztatva a közérdekű
adatigénylés teljesíthető lenne.

 

Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy amikor a javaslatcsomag kidolgozását és
véglegesítését követően a felújítás idejére vonatkoztatott végleges
menetrendek elkészülnek, azt nyilvánosságra fogjuk hozni. 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. április 11.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8783 email]
2. http://bkk.hu/menetrendek/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Közlekedő Tömeg:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei