Az M3-as metró pótlásával kapcsolatos egyeztetetések

Közlekedő Tömeg küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt..

Feladó: Közlekedő Tömeg

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- a BKK Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
- a BKK Zrt. és a MÁV-csoport tagjai, így különösen a MÁV-Start Zrt, a MÁV Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt. (korábbi nevén BHÉV Zrt.), valamint
- a BKK Zrt. és a Volánbusz Zrt.
között, az M3-as metró rekonstrukciója kapcsán, a Kőbánya-Kispest–Nagyvárad tér közötti szakasz lezárásának idejére tervezett forgalmi rendről tartott egyeztetések dokumentációját, így különösen a felek egymás részére megküldött javaslatait, és a témában történt egyeztetések jegyzőkönyveit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 28.

Üdvözlettel:

Kelemen Tamás
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0011908/2017 

Kelemen Tamás

[1][FOI #8781 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kelemen Tamás!  

 

Tájékoztatjuk, hogy Az M3-as metró pótlásával kapcsolatos egyeztetetések
tárgyú közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével kapcsolatban az
adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2017. április 27-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2017. április 12.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8781 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0011908/2017 

Kelemen Tamás

[1][FOI #8781 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Kelemen Tamás!  

 

Társaságunkhoz 2017. március 28-án érkezett „Az M3-as metró pótlásával
kapcsolatos egyeztetetések” tárgyú közérdekű adatigénylésére hivatkozva az
alábbi választ adjuk. 

 

A BKK Zrt. az M3-as metró Kőbánya-Kispest – Nagyvárad tér közötti szakasz
lezárásának idejére tervezett forgalmi rend előkészítésével kapcsolatban
több egyeztetést tartott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a
MÁV-Start Zrt.-vel, a MÁV-HÉV Zrt.-vel (korábbi nevén BHÉV Zrt.), valamint
a Volánbusz Zrt.-vel. Az egyeztetésekről külön jegyzőkönyvek nem
készültek, ezek végeredményeként született meg a BKK Zrt. által
meghirdetett társadalmi egyeztetési dokumentum
([2]http://bkk.hu/te/m3-del/). Ezen túl egyéb dokumentáció az üggyel
kapcsolatban nem áll rendelkezésünkre.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. április 18.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8781 email]
2. http://bkk.hu/te/m3-del/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Közlekedő Tömeg:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Rákosrendező

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei