Az MFB és a Szalók Holding Zrt. közötti hitelmegállapodás részletei

Sebián-Petrovszki László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Sebián-Petrovszki László

Tisztelt Magyar Fejlesztési Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MFB és a Szalók Holding Zrt. közötti hitel minden adatát és dokumentumát, beleértve a hitelszerződés és előzetes hitelbírálat másolatát, a hitel folyósításának dátumát és összegét (több részlet esetén dátumait és összegeit), a visszafizetés feltételeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 6.

Üdvözlettel:

Sebián-Petrovszki László

Hivatkozása ide

Feladó: Balogh-Réti Júlia
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.


Attachment image001.png
7K Download

Attachment Sebi n Petrovszki L szl.pdf
25K Download View as HTML


Tisztelt Sebián-Petrovszki László!

 

Milassin Levente szóvivő úr nevében küldöm a válaszunkat.

 

További szép napot!

 

Üdvözlettel,

 

Balogh-Réti Júlia

kommunikációs ügyintéző

 

[1]cid:image001.png@01CF1D0D.9DAB3FE0

 

Kommunikációs és PR Osztály

 

1051 Budapest, Nádor u. 31.

Telefon: +36 1 428 1670

Fax: +36 1 428 1316

E-mail: [2][email address]

[3]www.mfb.hu

 

 

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti és/vagy banktitkot
tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem alatt áll. Ha nem
Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse erről a feladót és
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a
rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet bármely
csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel történő
közlése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala üzleti és banktitok
sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business and/or bank secret
for this purpose is confidential and legally privileged. If you are not
the intended recipient, please inform the sender by reply transmission and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
unauthorized obtaining the message and any attachment, forwarding to
unauthorized third party, usage and disclosure may harm the business
and/or bank secret.

P Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt.
Please consider the environment before printing this email.

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.mfb.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sebián-Petrovszki László:
Csak a(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére Sipos Zoltán által

Szerződéslista

A(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére Kovács Ildikó által

Leányvállalatok

A(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére Kovács Ildikó által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei