Az OGY Külügyi Bizottság december 18. ülésének hangfelvétele

Mong Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Mong Attila, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Feladó: Mong Attila

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Külügyi bizottság az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
2014. december 8-án (hétfő) 10.00 órakor megtartott ülésének hangfelvételét mp3 formátumban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 8.

Üdvözlettel:

Mong Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Mong Attila!

A 2015. január 8-án kelt, közérdekű adatigénylés iránti kérelmére
válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 14/2014. (II. 24.) OGY
határozat (a továbbiakban HHSZ) 134. § (1) bekezdése alapján a bizottsági
ülésről szó szerinti jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök aláírásával
hitelesít. Az Országgyűlés Hivatala részére sem az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény, sem a HHSZ nem ír elő olyan kötelezettséget,
hogy a bizottsági ülésekről hangfelvételt kell készítenie.

Ily módon az ülés hiteles jegyzőkönyvét tudjuk rendelkezésére bocsátani.

A nyilvános bizottsági ülések jegyzőkönyvei az Országgyűlés honlapján, a
Bizottságok/Országgyűlés bizottságai címszó alatt, továbbá az egyes
bizottságok honlapjain is elérhetőek.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

Az Országgyűlés Sajtóirodája

 
 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Mong Attila

Tisztelt Sajtóiroda!

Kérem pontosítsák a válaszukat. A kérdésem ugyanis nem arra vonatkozott, hogy kell-e ilyen hangfelvételnek készülnie, hanem, hogy a konkrét bizottsági ülésről készült-e, ha igen, mi lett a sorsa, milyen szabályok vonatkoznak a hangfelvételek tárolására, megőrzésére.

Üdvözlettel:

Mong Attila

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mong Attila:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei