Az oktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó EU-s projektek beszámolói

Romhányi Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Romhányi Balázs, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Feladó: Romhányi Balázs

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi projektek beszámolóit:

1. TÁMOP 3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)II. szakasz
2. TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése
3. KEOP 5.6.0/12 Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai
4. TÁMOP 3.1.2-B/13 A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése
5. ÁROP 1.2.18/A-2013 Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára
6. TÁMOP 3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása
7. TÁMOP 3.1.10-11/1 Helyi oktatásirányítás fejlesztése
8. TÁMOP 7.2.1-11/K Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok
9. TÁMOP 3.1.15-14 Köznevelési reformok operatív megvalósítása
10. TÁMOP 5.3.8-B-12/1 A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások
11. TÁMOP 2.4.5-12/8 Rugalmas munkahelyek
12. TÁMOP 5.3.10-12/1 A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése
13. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
14. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
15. KEOP 5.6.0/12 Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai
16. TÁMOP 5.3.6.B-13/1 Szakmai-módszertani támogatás a komplex telepprogram és az elnéptelenedő falvak társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program megvalósítói számára
17. TÁMOP 5.3.9.B-13/1 Digitális Közösség Program
18. TÁMOP 2.2.7-B-2-13/1 Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések támogatása a foglalkoztatás tekintetében hátrányos helyzetű megyékben, szakképzési és felnőttképzési klaszterek kialakítása
19. TÁMOP 5.2.10-15/1 Kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére
20. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
21. TÁMOP 2.2.4-11/1 Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén
22. TÁMOP 3.3.13-13/1 Eötvös József Program - Pedagógiai - szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló
23. TÁMOP 5.3.6.B-13/1 Szakmai-módszertani támogatás a komplex telepprogram és az elnéptelenedő falvak társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program megvalósítói számára
24. TÁMOP 5.3.9.B-13/1 Digitális Közösség Program
25. TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
26. TIOP 1.2.1.A1-15/1 Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése
27. TÁMOP 4.2.5.B-11/1 Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása
28. TÁMOP 3.4.2.B-12 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)
29. KMOP 4.6.1/C-12 Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban
30. TIOP 1.1.2-12 Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban
31. KMOP 4.6.1/D-13 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban
32. TIOP 1.1.1-12/1 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban
33. TÁMOP 4.1.3-11/1 Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 31.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Jakus Viktória Lili
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Adatigénylő!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2016. március 31. napján érkezett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű adatigénylései kapcsán tájékoztatom, hogy a válaszadási határidő az Infotv. 29. § (2) bekezdésére hivatkozással 15 nappal meghosszabbításra kerül.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel,

JAKUS VIKTÓRIA LILI
TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C

E-MAIL: [email address]
www.szechenyi2020.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jakus Viktória Lili
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Romhányi Úr!

Lenti adatigénylésével kapcsolatban kérem, szíveskedjen az alábbi kérdéseket tisztázni:

- Beszámolók alatt mind az időközi, mind pedig a záró beszámolókat érti?
- A kérésben azt írja: " Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi projektek beszámolóit", ezzel ellentétben a felsorolásban konstrukciók szerepelnek, van ami többször is. Kérem szíveskedjen pontosítani, hogy válaszunk során a megjelölt konstrukciók valamennyi projektje kapcsán küldjük meg a kért dokumentumokat, vagy kizárólag bizonyos projektekre kíváncsi. Amennyiben az utóbbi eshetőség áll fenn, kérem szíveskedjen azokat megjelölni.

Szíves együttműködését megköszönve,
Üdvözlettel,

JAKUS VIKTÓRIA LILI
TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C

E-MAIL: [email address]
www.szechenyi2020.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Romhányi Balázs:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei