Az önkormányzat gazdasági társasága által megkötött szerződések

Erőss Szabolcs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erőss Szabolcs

Delivered

Tisztelt Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

12016. és 2018. között a Városüzemeltetési kft. ügyvezető P. László és helyettesének munkaszerződését és kifizetett jutalmainak összegét.
22016. és 2018. között a Rendezvényes kft. ügyvezetőjének és helyettesének munkaszerződését és kifizetett jutalmak összegét.
3Ha van még más kft-je a hivatalnak akkor azt is ugyanígy kérem küldjék meg.
4Kérem még kiszolgáltatni az adatokat hogy a rendezvényes cégre mennyit költött az önkormányzat összesen 2010 óta?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 22.

Üdvözlettel:

Erőss Szabolcs

Hivatkozása ide

Feladó: Jeney Erzsebet
Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment kozerdeku adat eross pm valasz.pdf
38K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

Mellékelten küldöm Pécel Város Önkormányzat polgármestere, Szöllősi Ferenc
levelét.

--
Üdvözlettel:
Jeney Erzsébet
irodavezető
Péceli Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
telefon: 06/28/662131; e-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Erőss Szabolcs

Delivered

Tisztelt Jeney Erzsébet!
Köszönöm szépen a választ. Nekem itt azt mondták ahogy van egypár ijen érdekes dolog Pécelen. De ez hazugság mert nincs is cége a polgármesteri hivatalnak.

Üdvözlettel:

Erőss Szabolcs

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erőss Szabolcs:
Csak a(z) Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei