az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséről szóló Szakmai Ajánlás készítőiről

Kiss Istvan küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kiss Istvan

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya
dr. Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető asszony részére

Tárgy: az óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység bevezetéséről szóló Szakmai Ajánlás készítőiről

T. Főosztályvezető Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést, mint közérdekű adatigénylést terjesztem elő:

A 2018. január 18. napján a Magyar Közlöny 6. számában megjelent 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló, valamint
az NM rendelet 2018. szeptember 1. napján hatályos 25. § - 26. § rendelkezései szerinti óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatással összefüggésben az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának vezetője által 2018. augusztusában kiadott az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésével összefüggő szakmai ajánlás (a továbbiakban: Szakmai Ajánlás)
készítőivel kapcsolatban az alábbi közérdekből nyilvános adatigénylést terjesztem elő:

A 2018. január 18. napján a Magyar Közlöny 6. számában megjelent 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló, valamint
az NM rendelet 2018. szeptember 1. napján hatályos 25. § - 26. § rendelkezései szerinti óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatással összefüggésben az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának vezetője által 2018. augusztusában kiadott az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésével összefüggő szakmai ajánlás (a továbbiakban: Szakmai Ajánlás)
készítőivel kapcsolatban az alábbi közérdekből nyilvános adatigénylést terjesztem elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának vezetője által 2018. augusztusában kiadott Szakmai Ajánlás készítői, név szerint:

Bunyevácz Angéla, Busi Zoltán, Fodor Júlia Ágnes, Fógel Orsolya, Gaálné Várhalmi Katalin, Gergál Tímea, Jankó Judit, Kaszáné Tóth Katalin, Kárpátiné Baunok Rita, Landgraf Brigitta, Nagy István, Pataki Éva, Peczkáné Hegedős Mária, Sikóné Bartos Edina, Szabó Alíz, Szabóné Bánfalvi Katalin, Tolácziné Varga Zsuzsanna, Zanáné Haleczky Katalin és Zámbó Judit

mely hivatal, intézmény vagy egyéb szervezet alkalmazottjai, milyen beosztásban végzik mindennapi szociális, pedagógiai vagy gyermekvédelmi tevékenységeiket, mi a hivatal, intézmény vagy egyéb szervezet elérhetősége, illetve a fent felsorolt közérdekű tevékenységet végző személyek milyen iskolai végzettséggel és milyen szakmai képesítéssel rendelkeznek, illetve milyen szakmai szempontok és kritériumok alapján kerültek beválasztásra a Szakmai Ajánlás készítéséhez.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 26.

Tisztelettel: Kiss István

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment 55217 1 2018 PERFO melleklete.pdf
106K Download View as HTML


Iktatószám: 55217/-1 /2018/PERFO  

                       

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

 

Kiss István

részére

 

[FOI #11777 email]  

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében a következő adatokat kérte megküldeni:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az
EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának vezetője
által 2018. augusztusában kiadott Szakmai Ajánlás készítői, név szerint:

 

Bunyevácz Angéla, Busi Zoltán, Fodor Júlia Ágnes, Fógel Orsolya, Gaálné
Várhalmi Katalin, Gergál Tímea, Jankó Judit, Kaszáné Tóth Katalin,
Kárpátiné Baunok Rita, Landgraf Brigitta, Nagy István, Pataki Éva,
Peczkáné Hegedős Mária, Sikóné Bartos Edina, Szabó Alíz, Szabóné Bánfalvi
Katalin, Tolácziné Varga Zsuzsanna, Zanáné Haleczky Katalin és Zámbó Judit
mely hivatal, intézmény vagy egyéb szervezet alkalmazottjai, milyen
beosztásban végzik mindennapi szociális, pedagógiai vagy gyermekvédelmi
tevékenységeiket, mi a hivatal, intézmény vagy egyéb szervezet
elérhetősége, illetve a fent felsorolt közérdekű tevékenységet végző
személyek milyen iskolai végzettséggel és milyen szakmai képesítéssel
rendelkeznek, illetve milyen szakmai szempontok és kritériumok alapján
kerültek beválasztásra a Szakmai Ajánlás készítéséhez.” 

 

Az adatigénylésének első felében kért adatokkal kapcsolatban tájékoztatom,
hogy azok a válaszlevélhez csatolt mellékletben megtalálhatóak.

 

Az adatigénylésének második felében kért adatokkal kapcsolatban a
következő tájékoztatást adom. A szakemberek kiválasztásánál vezérlőelvként
a szakmai kvalitás, az iskolai szociális munka elméleti és gyakorlati
tapasztalata, valamint az iskolai segítés szolgáltatás kialakításának
eltérő feltételei szerepeltek. A szakmai stáb gerincét „A szociális ágazat
módszertani és információs rendszereinek megújítása” című, EFOP 1.9.4.
kódszámú projekt „Óvodai és iskolai segítő tevékenység” alprogramot
lebonyolító modellező szakértők alkották. 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2018. november 10.

           

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Istvan:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei