Az üzleti titokról, a banktitokról, valamint a büntető ügyekben eljáró és más hatóságoktól érkező megkeresések teljesítésének rendjéről szóló utasítás

Kovács Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt..

Feladó: Kovács Béla

Delivered

Tisztelt Magyar Fejlesztési Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az üzleti titokról, a banktitokról, valamint a büntető ügyekben eljáró
és más hatóságoktól érkező megkeresések teljesítésének rendjéről szóló utasításuk hatályos és teljes szövegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 14.

Üdvözlettel:

Kovács Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Milassin Levente
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.


Attachment image001.png
6K Download

Attachment K z rdek v laszlev l Kov cs B la MFB utas t s 190429 FINAL.pdf
67K Download View as HTML


Tisztelt Kovács Béla!

 

Csatoltan küldöm a Magyar Fejlesztési Bank válaszát a 2019. április 14-én
megküldött közérdekű adatigénylésére.

 

Tisztelettel,

 

Milassin Levente

igazgató

 

Kommunikációs és PR Osztály

Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

 

Mobil: +36 30 655 3043
Telefon: +36 1 428 1542
E-mail: [1][email address]

+------------------------------------------------------------------------+
| |[3]www.mfb.hu |
| | |
| [2][IMG] |Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31. |
| | |
| |Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf. 678 |
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Béla:
Csak a(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

MOL részvények vásárlása

A(z) Kormány részére Kis Emőke által

Ügyvédi megbízások

A(z) MÁV-START Zrt. részére Szigetvári Viktor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei