Azt szeretném megtudni, hogy milyen anyag, vegyszer vagy biológiai szennyezés megjelenése miatt kellett lezárni a kutat?

Pusztai László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pusztai László

Delivered

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Miskolci Vízművek vízbázis védelmi koordinátorának tájékoztatása szerint 2017.08.22-én az üzemeltetési utasításnak megfelelően a Tavi forrást kedvezőtlen vízminőségi eredménye miatt az ivóvízhálózatból kizárták. A vízellátási zónáját a Szent-György, Szinva és Tapolca vízművekből biztosították. Azt szeretném megtudni, hogy milyen anyag, vegyszer vagy biológiai szennyezés megjelenése miatt kellett lezárni a kutat ? Azt is kérem, hogy a szennyezés megjelenésével kapcsolatos összes dokumentáció másolatát küldjék el nekem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 28.

Üdvözlettel:

Pusztai László

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság


Attachment image001.png
19K Download

Attachment Pusztai L szl 20180312.pdf
201K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelten küldöm a Mivíz Kft. válaszát közérdekű adatigénylésére!

 

Üdvözlettel:

 

 

Visovszki Lili

stratégiai munkatárs

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

3527 Miskolc, József Attila út 78.

[1]Leírás: cid:image001.png@01CE47D6.18055860

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: Önkormányzati Igazgatási Osztály


Attachment doc01373820180319142313.pdf
537K Download View as HTML


Tisztelt Pusztai László!

Mellékelten küldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének tájékoztatását, elektronikus úton érkezett beadványára.

tisztelettel:
Busák Mária

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pusztai László

Delivered

Tisztelt Önkormányzati Igazgatási Osztály!
Az Önök válaszában jelzett dokumentumok,
a Tavi forrás kút kizárásával kapcsolatos 2017 augusztus 25-én keletkezett anyagokat, nem küldte el a MIVIZ. Csak szöveges válasz érkezett. Kérném küldjék ismét.

Üdvözlettel:
Tisztelettel
Pusztai László
30 2600 871

Hivatkozása ide

Feladó: Önkormányzati Igazgatási Osztály


Attachment doc01504920180919090008.pdf
384K Download View as HTML


Tisztelt Pusztai László Úr!

Mellékelten küldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének tájékoztatását, elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

tisztelettel:
Busák Mária

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pusztai László:
Csak a(z) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei