Azt szeretném megtudni, hogy milyen anyag, vegyszer vagy biológiai szennyezés megjelenése miatt kellett lezárni a kutat?

Pusztai László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pusztai László

Delivered

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Miskolci Vízművek vízbázis védelmi koordinátorának tájékoztatása szerint 2017.08.22-én az üzemeltetési utasításnak megfelelően a Tavi forrást kedvezőtlen vízminőségi eredménye miatt az ivóvízhálózatból kizárták. A vízellátási zónáját a Szent-György, Szinva és Tapolca vízművekből biztosították. Azt szeretném megtudni, hogy milyen anyag, vegyszer vagy biológiai szennyezés megjelenése miatt kellett lezárni a kutat ? Azt is kérem, hogy a szennyezés megjelenésével kapcsolatos összes dokumentáció másolatát küldjék el nekem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 28.

Üdvözlettel:

Pusztai László

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság


Attachment image001.png
19K Download

Attachment Pusztai L szl 20180312.pdf
201K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelten küldöm a Mivíz Kft. válaszát közérdekű adatigénylésére!

 

Üdvözlettel:

 

 

Visovszki Lili

stratégiai munkatárs

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

3527 Miskolc, József Attila út 78.

[1]Leírás: cid:image001.png@01CE47D6.18055860

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: Önkormányzati Igazgatási Osztály
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment doc01373820180319142313.pdf
537K Download View as HTML


Tisztelt Pusztai László!

Mellékelten küldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének tájékoztatását, elektronikus úton érkezett beadványára.

tisztelettel:
Busák Mária

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pusztai László

Delivered

Tisztelt Önkormányzati Igazgatási Osztály!
Az Önök válaszában jelzett dokumentumok,
a Tavi forrás kút kizárásával kapcsolatos 2017 augusztus 25-én keletkezett anyagokat, nem küldte el a MIVIZ. Csak szöveges válasz érkezett. Kérném küldjék ismét.

Üdvözlettel:
Tisztelettel
Pusztai László
30 2600 871

Hivatkozása ide

Feladó: Önkormányzati Igazgatási Osztály
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment doc01504920180919090008.pdf
384K Download View as HTML


Tisztelt Pusztai László Úr!

Mellékelten küldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőjének tájékoztatását, elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

tisztelettel:
Busák Mária

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pusztai László:
Csak a(z) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei