Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Béla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Bácskai utca 13. utca előtti kozterületi - magán parkolók

Kovács Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Béla to read a recent response and update the status.

Feladó: Kovács Béla

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Bp. XIV. ker. Bácsaki utca 13. szám előtti járda mellett kialakított egyedi rendszámmal ellátott parkolóhelyekre vonatkozó közterület bérlési szerződéseket, vagy egyéb olyan dokumentumokat, amelyek lehetővé teszik ilyen parkolóhelyek kialakítását.
A lekövezett részen rendszámtáblákkal kialakított helyek vannak megjelölve, amelyek kihelyezésére vonatkozóan szeretném megtudni, hogy ezek legálisan lehetségesek-e?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 1.

Üdvözlettel:
Kovács Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Daróczi Renáta
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20150713114525100.pdf
90K Download View as HTML


Tisztelt Kovács Béla!

Közérdekű adatigénylésére csatoltan küldöm Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyző válaszát.

Tisztelettel:

Daróczi Renáta

Jegyzői kabinet

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Béla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Béla:
Csak a(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei