Báhorváti Szivárvány Gyermekóvoda épületének bővítésének munkálatairól részletes elszámolás felsorolása .

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda épületének bővítésének munkálatairól részletes elszámolás felsorolását ..Az összekötő folyosó az épület és a tűzoltószertárból
történt étkező kialakításának munkálatainak elvégzésére ki írt pályázatot valamint ennek elnyert munkálatok elvégzésének nyertes pályázó nevét. Valamint az átalakításnak kivitelezésének hatósági engedélyét és használatba vételi engedélyét valamint működési engedélyét .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 4.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Község Önkormányzata

Tisztelt Deák Ferenc!
Kért adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adom:
A kivitelező a Gömör-Bau Kft. volt (3630 Putnok, Fancsal út 20.)
Szerződésben rögzítve lett a részletes feladatok.
   1. A Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde (3642 Bánhorváti, Ifjúság út
1.) főépületét a volt tűzoltószertár épületével összekötő közlekedő
folyosó építése a mellékletként található terv alapján.
   2. A volt tűzoltószertár épületének a tervrajzon feltüntetett
alaprajznak megfelelő kialakítása,étkezde kialakítása, nyílászárók
cseréje, villamoshálózat átalakítása, burkolatok cseréje
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #10625 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[4][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([7]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10625 email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata!
Továbbra is fenn tartom eredeti adatigényemet !

Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda épületének bővítésének munkálatairól részletes elszámolás felsorolását ..

Az összekötő folyosó az épület és a tűzoltószertárból
történt étkező kialakításának munkálatainak elvégzésére ki írt pályázatot valamint ennek elnyert munkálatok elvégzésének nyertes pályázó nevét. Valamint az átalakításnak kivitelezésének hatósági engedélyét és használatba vételi engedélyét valamint működési engedélyét .
Nem található !
1.) főépületét a volt tűzoltószertár épületével összekötő közlekedő
folyosó építése a mellékletként található terv alapján.
2. A volt tűzoltószertár épületének a tervrajzon feltüntetett
alaprajznak megfelelő kialakítása,étkezde kialakítása, nyílászárók
cseréje, villamoshálózat átalakítása, burkolatok cseréje
Kérem a teljes elszámolás pénzügyi kivonatait számla másolatait .
Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata!

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata! 
Továbbra is fenn tartom eredeti adatigényemet !

Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda épületének bővítésének munkálatairól részletes elszámolás felsorolását ..

Az összekötő folyosó az épület és a tűzoltószertárból 
történt étkező kialakításának munkálatainak elvégzésére ki írt pályázatot valamint ennek elnyert munkálatok elvégzésének nyertes pályázó nevét. Valamint az átalakításnak kivitelezésének hatósági engedélyét és használatba vételi engedélyét valamint működési engedélyét . 
Nem található ! 
1.) főépületét a volt tűzoltószertár épületével összekötő közlekedő 
folyosó építése a mellékletként található terv alapján. 
2. A volt tűzoltószertár épületének a tervrajzon feltüntetett 
alaprajznak megfelelő kialakítása,étkezde kialakítása, nyílászárók 
cseréje, villamoshálózat átalakítása, burkolatok cseréje 
Kérem a teljes elszámolás pénzügyi kivonatait számla másolatait . 
Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata!

Még nem teljesítették többszöri kérésemnek sem az adat igényemet így azt eredeti állapotában továbbiakban fenntartom !
Önök a 2015. évi CXLIII. törvény 37. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni:
a) az előzetes tájékoztatót;
b) a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást;
c) a meghívásos, illetve tárgyalásos eljárást,
e paragrafusainak eleget nem téve továbbiakban a közbeszerzési hatóság állásfoglalását veszem igénybe .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata!
Még nem teljesítették többszöri kérésemnek sem az adat igényemet így azt eredeti állapotában továbbiakban fenntartom !

http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-...
Adatvédelmi felelős: Dr. Szécsi Ottó

Elérhetősége: telefon: 48/500-211

e-mail: [email address]
Ha ön nem tud válaszolni adat igénylésemre akkor mondja le a az adatvédelmi felelős posztot .
Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei