Balatonakarattya Önk. Üdülő műszaki átadási dokumentációja, és egyebek

Demeter Róbert küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Demeter Róbert

Delivered

Tisztelt Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1./ A Trend Zrt kivitelezésében megépült Balatonakarattya Aligai u 13 szám alatti Önkormányzati üdülő műszaki átadása mikor történt meg ?
2./ Az épület üzemebe helyezése óta felmerült üzemeltetési költség kimutatása

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 3.

Üdvözlettel:

Demeter Róbert

Hivatkozása ide

Feladó: Antalné Horváth Magdolna
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.


Attachment Balatonakarattya d l r ford t sok 2017.10.06 2018.04.30.xls
26K Download View as HTML


Tisztelt Demeter Róbert Úr!

Közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adjuk:

1. A Trend Zrt kivitelezésében megépült Balatonakarattya Aligai u 13 szám alatti Önkormányzati üdülő műszaki átadás-átvételi eljárása 2017.09.07-én kezdődött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult 2017. október 05-én.

2. A műszaki átadást követően az épület üzemeltetési költségeit a csatolt összesítő táblázatban adjuk meg.

Tisztelettel:

Homolya József
ügyvezető

Antalné Horváth Magdolna
irodavezető

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Iroda: 2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Tel.: (27) 341-646, Fax: (27) 390-774

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Demeter Róbert:
Csak a(z) Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei