Balatoni út diósdi szakasza

Diósdiak Diósdért küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt..

Feladó: Diósdiak Diósdért

Delivered

Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Balatoni út diósdi szakaszán elmúlt hét évben (2010-2017.) végzett karbantartási, felújítási, hibajavítási munkálatok listáját, megjelölve a munkavégzés jellegét, helyét, időpontját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 26.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Pest Info


Attachment PES 2059 5 18 7.13 540 15 470 Di sd Balatoni t k z rdek adatig nyl....pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

Mellékelten küldjük a kért közérdekű adatszolgáltatást.

Üdvözlettel

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
Üzemeltetési és fenntartási osztály
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
Weboldal: www.kozut.hu
Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut
Instagram: www.instagram.com/magyarkozut
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/magyark...
Twitter: https://twitter.com/magyarkozut

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Pest Info

Pest Info vissza szeretné hívni az üzenetet: "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Balatoni út diósdi szakasza".
Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti titkot, illetve személyes adatokat tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem alatt áll. Ha nem Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse erről a feladót és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet bármely csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel történő közlése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala üzleti titok-, illetve a személyes adat sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business secret or personal information, for this purpose is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient, please inform the sender by reply transmission and delete this message and any attachment from your system. Please note that unauthorized obtaining the message and any attachment, forwarding to unauthorized third party, usage and disclosure may harm the business secret or personal information.

Hivatkozása ide

Feladó: Pest Info


Attachment PES 2059 5 18 7.13 540 15 470 Di sd Balatoni t k z rdek adatig nyl....pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

Mellékelten küldjük a kért közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos tájékoztató levelünket.

Üdvözlettel

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
Üzemeltetési és fenntartási osztály
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
Weboldal: www.kozut.hu
Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut
Instagram: www.instagram.com/magyarkozut
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/magyark...
Twitter: https://twitter.com/magyarkozut

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Diósdiak Diósdért:
Csak a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Mikor festenek?

A(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére Kolonics Mihály által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei