Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Balogunyom új polgármesteri hivatala

Farkas Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Balogunyom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Farkas Balázs to read a recent response and update the status.

Feladó: Farkas Balázs

Delivered

Tisztelt Balogunyom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Balogunyomba tervezett új polgármesteri hivatal és közösségi épület terveit, a beruházás költségvetését, az elnyert közbeszerzés alapján megírt kivitelezői szerződést, a beruházás jelenlegi állapotát jegyző dokumentumot, az eddig a kivitelező felé történt kifizetések számláit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 9.

Üdvözlettel:

Farkas Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Önkormányzat Balogunyom
Balogunyom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Farkas Bal zs lev l.pdf
584K Download View as HTML

Attachment k z rdek adatig nyl s.zip
6.2M Download


Tisztelt Címzett!

Mellékelten küldöm Balogunyom Község Önkormányzatának válaszlevelét és a
levél mellékleteit az Ön által tett közérdekű adatigénylésre.

 

Nickl Vanda

hatósági ügyintéző

 

Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal

Balogunyom, Kossuth u. 3.

94/556-040

 

Hivatkozása ide

Balogunyom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment k z rdek adatig nyl s.zip
6.7M Download


Tisztelt Címzett!

Mellékelten küldöm Balogunyom Község Önkormányzatának válaszát a közérdekű adatigénylésre a kért mellékletekkel együtt.

Nickl Vanda
hatósági ügyintéző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Christian Ebenhoffer

Tisztelt Cím!
A [1]valasztas.hu internetes portál adatbázisa  alapján, Balogunyom
település egyik polgármester-jelöltje: Tarsoly Alfonz. Információink
szerint, az a Tarsoly Alfonz, aki a szombathelyi Quester irodavezetője
volt és akinek nagybátyja, Tarsoly Csaba.
Szeretnénk, ha utána érdeklődne, hogyha fiókvezetőként nem tudta,
polgármesterként, hogy kívánja visszaszerezni a brókercégben bentragadt,
balogunyomi polgárok pénzét.
Előre is köszözönjük!

References

Visible links
1. http://valasztas.hu/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Farkas Balázs:
Csak a(z) Balogunyom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei