Bánhorváti és Nagybarca Szennyvíz hálózat és tisztítómű érvényes üzemeltetési engedélyt

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti és Nagybarca Szennyvíz hálózat és tisztítómű érvényes üzemeltetési engedélyt

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 3.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Angéla Sipos


Attachment zmeltet si enged ly hat rozat.pdf
808K Download View as HTML

Attachment zemeltet si enged ly m dos t s.pdf
256K Download View as HTML


Tisztelt Deák Ferenc Úr!

Megkeresésében foglaltakra tekintettel mellékelten bocsátjuk szíves
rendelkezésre a tárgyi vízjogi üzemeltetési engedélyt és annak
módosítását.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy az Info tv.
által biztosított jogorvoslati lehetőségével a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.

Tisztelettel: ÉRV ZRt.

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Angéla Sipos!
Tisztelt adatgazda tudomásom szerint a kért adatokat torzulás és adat vesztés nélkül kell ki küldeni az adat igénylőnek Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. mellékletének II. 8. pontja valamint 33. § (1) bekezdése alapján KÖTELES INTERNETES HONLAPON, DIGITÁLIS FORMÁBAN, BÁRKI SZÁMÁRA, SZEMÉLYAZONOSÍTÁS NÉLKÜL, KORLÁTOZÁSTÓL MENTESEN, KINYOMTATHATÓ ÉS RÉSZLETEIBEN IS ADATVESZTÉS ÉS TORZULÁS NÉLKÜL KIMÁSOLHATÓ MÓDON, A BETEKINTÉS, A LETÖLTÉS, A NYOMTATÁS, A KIMÁSOLÁS ÉS A HÁLÓZATI ADATÁTVITEL SZEMPONTJÁBÓL IS DÍJMENTESEN KELL HOZZÁFÉRHETŐVÉ TENNI .
Így adat igényemre válaszát nem áll módomban .
És kérem tegyen eleget törvényi előírásoknak

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Angéla Sipos

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

 

A Társaságunk által elektronikus úton Ön részére megküldött vízjogi
üzemeltetési engedély tárgyában készült újabb megkeresésére válaszolva az
alábbiakról tájékoztatjuk:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) 28.§(1) bekezdése
alapján közérdekű adat megismerése iránti igény elektronikus úton is
benyújtható. Ön ezen lehetőséggel élve e-mailben terjesztette elő
kérelmét.

Ugyanezen jogszabályhely 30. § (1) bek. szerint ha a közérdekű adatot
tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell
tenni.

 

Társaságunk az  Info tv. 30.§(2) bek. szerint az adatigénylő, azaz Deák úr
által kért módon (elektronikus úton megküldve a kért dokumentumot) tett
eleget a kérelemnek.

 

Mindezen tények alapján Társaságunk a vonatkozó jogszabályok alapján járt
el a kérelem teljesítése során.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy az
Info tv. által biztosított jogorvoslati lehetőségével a Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.

Tisztelettel:

ÉRV. ZRt.

2018. február 20. 10:05 Deák Ferenc írta,
<[1][FOI #10363 email]>:

Tisztelt Angéla Sipos!
Tisztelt adatgazda  tudomásom szerint a kért adatokat torzulás és adat
vesztés nélkül kell ki küldeni az adat igénylőnek  Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 1. mellékletének II. 8. pontja valamint 33. § (1)
bekezdése alapján   KÖTELES INTERNETES HONLAPON, DIGITÁLIS FORMÁBAN,
BÁRKI SZÁMÁRA, SZEMÉLYAZONOSÍTÁS NÉLKÜL, KORLÁTOZÁSTÓL MENTESEN,
KINYOMTATHATÓ ÉS RÉSZLETEIBEN IS ADATVESZTÉS ÉS TORZULÁS NÉLKÜL
KIMÁSOLHATÓ MÓDON, A BETEKINTÉS, A LETÖLTÉS, A NYOMTATÁS, A KIMÁSOLÁS ÉS
A HÁLÓZATI ADATÁTVITEL SZEMPONTJÁBÓL IS DÍJMENTESEN KELL HOZZÁFÉRHETŐVÉ
TENNI .
Így adat igényemre válaszát nem áll módomban .
És kérem tegyen eleget törvényi előírásoknak

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Angéla Sipos!

Tisztelt adatgazda tudomásom szerint a kért adatokat torzulás és adat vesztés nélkül kell ki küldeni az adat igénylőnek Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. mellékletének II. 8. pontja valamint 33. § (1) bekezdése alapján KÖTELES INTERNETES HONLAPON, DIGITÁLIS FORMÁBAN, BÁRKI SZÁMÁRA, SZEMÉLYAZONOSÍTÁS NÉLKÜL, KORLÁTOZÁSTÓL MENTESEN, KINYOMTATHATÓ ÉS RÉSZLETEIBEN IS ADATVESZTÉS ÉS TORZULÁS NÉLKÜL KIMÁSOLHATÓ MÓDON, A BETEKINTÉS, A LETÖLTÉS, A NYOMTATÁS, A KIMÁSOLÁS ÉS A HÁLÓZATI ADATÁTVITEL SZEMPONTJÁBÓL IS DÍJMENTESEN KELL HOZZÁFÉRHETŐVÉ TENNI .
Kérem indokolja meg annak megismerhetőségét mely nem az ÉRV Zrt adat állományába tartozik azt mért törölte ki a kért dokumentumokról ?
Így adat igényemre válaszát nem áll módomban .
És kérem tegyen eleget törvényi előírásoknak.
Így valójában megfogom keresni a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH )

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei