Bánhorváti jegyzője Átalányösszeg törvényi háttere a házi bekötések kivitelezési munkálatok árainál.

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Bánhorváti jegyzőjétől várom a választ a köz meghallgatáson
http://banhorvati.hu/documents/kozmeghal...
tett kijelentését ,, Átalányösszeg került meg állapításra " de még a mai napig törvényi rendelettel nem támasztotta alá ezt a kijelentését
ezt kérem tegye meg !

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 20.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat

Tisztelt Deák Ferenc!

Mint az Ön előtt is ismert korábbi adatigénylései alapján, a vállalkozó
Bánhorváti Községben a házi bekötéseket a jogszabályi előírásoknak
maradéktalanul megfelelően lefolytatott közbeszerzési eljárás során adott
egyösszegű ajánlata alapján kötött vállalkozási szerződés szerint
valósította meg. Ha ezt az összeget elosztjuk a tervezett bekötések
számával, kapunk egy átlagos összeget, melyre az "átalányösszeg"
kifejezéssel utaltam.
Ismételten megerősítem, hogy a házi bekötésekkel kapcsolatos döntések, és
ennek megvalósítása nem sértett semmilyen jogszabályi rendelkezést.

Tisztelettel:

Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #7151 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[5][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7151 email]
2. http://banhorvati.hu/documents/kozmeghal...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[email address]
5. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!
Sajnálattal közlöm válaszát nem tudom elfogadni .
Törvényi háttere válaszának és a valóság tartalma nem megfelelő
Mivel a Tengely Közmű Kft a 2014 /900295 sorszámú kiállított számla 64630140 Ft összegről szól ,
A házi bekötések száma 514 db és ezt elosztjuk a számla értékével az csak 125 739 Ft az egy ingatlanra .
És ha a 153 000 Ft megszorozzuk az 514 ingatlan számával annak az értéke 78 642 000.
A 14 011 860 Ft mire lett felhasználva ??
A lakosság nyilatkozott nem tett semmi írásos beleegyezést ,hogy (érdekeltségi hozzájárulásukat) LTP össze gyűjtött pénzünket átcsoportosítsák máshová .
És magántulajdonon hogyan végezhettek el munkálatokat az ingatlantulajdonosok írásos bele egyezése nélkül
A közbeszerzési eljárásokat ennek hiányában jogszabályba ütközően végezték el .
Na de vannak erre illetékes hatóságok jogszabály sértéseket feltárják és megtegyék szükséges intézkedéseket.
Mivel válasza nem egy értelmű az adat igénylésemet a kért tartalommal továbbra is fent tartom ,
Köszönöm segítő közreműködésüket !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Adatigényemet a a fenti tartalommal továbbiakban is fenn tartom !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Adatigényemet a fenti tartalommal fenntartom ,még értelemszerű és elfogadható választ nem méltat adni !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei