Bánhorváti Kazinczy Gábor általános iskola.tanári karának a nyári foglalkoztatasa

Bán Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Bánhorváti Kazinczy Gábor általános iskola tanári karának.a 2018 nyári tanítási szünetben munkaidő rögzítésének valamint szabadságolásának dokumentait .Mivel az intézményben teljes belső felújítást végeztek.A tanári kar erre a.nyári idoszakban milyen bérezésben részesült.
(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 23.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Elnök (KK)


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment T j koztat s k z rdek adatig nyl ssel kapcsolatosan.pdf
1.1M Download View as HTML


Tisztelt Bán Béla Úr!

 

Mellékelten megküldöm Hajnal Gabriella elnök asszony KK/08/00741-2/2018.
iktatószámú, fenti tárgyú levelét.

 

Tisztelettel:

 

Lipták Zsófia

személyi asszisztens

Elnöki Kabinet

Klebelsberg Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Telefon:+36 1 795 8010

Mobil:+36 70 777 4531

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Elnök (KK)!

Az adat igényemet eredeti formályában fenn tartom a továbbíakban !
Őn elnök asszony le írt mindent de az áttételről nem gondoskdott mivel ezt törvény rendeli el merly a következőek :Ket: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvény
A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség vizsgálata

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2011. évi CXL. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2011. évi CXL. törvény (a továbbiakban:Ket.)22§(1) bekezdés alapján a hatóság a joghatóságát -ezzel összefüggésben az alkalmazandó jogot -, valamint hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hívatalból köteles vízsgálni.
A Ket 22.§(2) bekezdése alapján hatáskör vagy illetéskesség hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett íratokat – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanúl, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, a folyamatban lévő ügyben hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított nyolcnapon belül átteszi a hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező hatósághoz .

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bán Béla:
Csak a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei