Bánhorváti -Lázbérc 0202 hrsz: Heredicse forrás valamint a 0208/5hrsz: létesített aknakút vizének vizsgálati jelentése .

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti -Lázbérc 0202 hrsz: Heredicse forrás valamint a 0208/5hrsz: létesített aknakút vizének vizsgálati jelentését .
Valamint az Országos tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban:OTH,jogutód. Országos Tisztifőorvos Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság )
a KEF-928-3/2015. számú határozatában a Vitalcenter Sprt Kft. fenntartásában és a Vitálaqua Kft . üzemeltetésében lévő Bánhorváti -Lázbérc Heredicse
(Kiskút) forrás vízének belső (kizárólag palackozás célú)- élelmiszerkénti felhasználásánál ,,Q" néven a természetes ásványvíz 2015 évtől mely időszakokban mennyi vizet palackoztak .
És a OTH a KEF-3619-9/2017 határozatában a Vitalcenter Sport Kft . fenntartásában as üzemeltetésében lévő Bánhorváti 0208/5. hrsz-ú ingatlanon lévőaknakút vizének belső ( kizárólag palackozási célú) élelmiszerkénti felhasználásánál az elismert természetes ásványvíz megnevezés használatát ,,BŰKK AQUVA" néven a Vitalcenter Sport Kft részére engedélyezte Víznyerő hely: Bánhorváti Vitál 1,sz. kútból 2015 évtől mely időszakokban mennyi vizet palackoztak .
Mivel a B.A.Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35500/12180-15/2015.ált iktató számon kiadott vízjogi engedélye alapján a Vitálaqua Kft . ásványvíz palackozási tevékenységet folytat,amelyhez a szükséges vízmennyiséget a Bánhorváti 0202hrsz.-ú ingatlanon lévő Lázbérci-forrásfoglalás (Heredicse forrás) biztosítja. A megnövekedett termelési igényeket (különösen nyári időszakokban ) a Lázbérci forrás által szolgáltatott vízmennyiség nem tudja ki elégíteni, emiatt a palackozóüzem keletkező többlet vízigényének biztosítására egy víztermelő aknakutat létesítettek . Tehát akkor nem mind egy melyik kútból milyen fantázia nevű ásványvizet palackoznak .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 24.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztettem elő .

Mért késik az adat igény megválaszolás .
A NAIH hoz fogok fordulni a késedelmes adatigény megválaszolása miatt ,

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 9.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: NÉBIH Ügyfélszolgálat
Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal


Attachment image001.png
9K Download


Kedves Deák Ferenc!

 

Köszönjük a levelét.

Legyen kedves segíteni abban, hogy eredetileg milyen e-mail címre küldte
az adatigénylést a NÉBIH-en belül, akkor tudunk pontosan utánanézni az
ügynek.  

 

Tisztelettel:

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

[1][Nébih request email]

[2]portal.nebih.gov.hu

[3]http://www.facebook.com/nebih.hu

[4]NÉBIH kampányok

[5]cid:image001.png@01D44C1B.529A9F40

_________________________________________________________________________________________

Kérjük, értékelje válaszunkat!

Ügyfélelégedettségi űrlapunk kitöltése csak néhány percet vesz igénybe,
azonban válaszaival hozzájárulhat, hogy még hatékonyabb tájékoztatást
nyújthassunk ügyfeleinknek.

Az űrlapot az alábbi linken érheti el:
[6]http://portal.nebih.gov.hu/ugyfel-eleged...

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen levélben foglaltak általános
tájékoztatást nyújtanak, minden esetben a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések az irányadóak

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt NÉBIH Ügyfélszolgálat!

Az eredeti adatigényemet a Bánhorváti -Lázbérc 0202 hrsz: Heredicse forrás valamint a 0208/5hrsz: létesített aknakút vizének vizsgálati jelentése .

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal részére Mar 24 11:06:45 ip-172-31-0-159 postfix/pickup[18316]: 8390321161: uid=1001 from=<kmt+request-10701-[REDACTED]@kimittud.org>
ennyit tudok írni önöknek
Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt NÉBIH Ügyfélszolgálat!

Tisztelt Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal!

Az adat igényemet az eredeti tartalommal meg egyezően továbbra is fenn tartom .

Mért késik az adat igény megválaszolás .
A NAIH hoz fogok fordulni a késedelmes adatigény megválaszolása miatt ,

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei