Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Földi Etelka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Bánhorváti önkormányzat épületének rehabilitációs szakmérnök felül vizsgálata.

Földi Etelka küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Földi Etelka to read recent responses and update the status.

Feladó: Földi Etelka

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti önkormányzat Szabadság út 146. épületének rehabilitációs szakmérnök felül vizsgálatának az épületet az akadálymentesség szempontjából készült dokumentációt jegyzőkönyvet . Valamint annak költségeit igazoló számlát .
Mely az Egyenlő Bánásmód Hatóság EBH/469/2016 határozata alapján került meghatározásra hatóság helyszíni bejárása során .
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés .Így a hatóság a jogsértő állapot megszüntetését írta elő az önkormányzat részére .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 14.

Üdvözlettel:

Földi Etelka

Hivatkozása ide

Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s B nhorv ti nkorm nyzat p let nek rehabilit ci s szakm rn k fel l vizsg lata..txt
4K Download View as HTML


This is the mail system at host divide.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]> (expanded from <[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>): host
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.184.27] said: 550-5.7.1 This message does
not have authentication information or fails to pass 550-5.7.1
authentication checks. To best protect our users from spam, the 550-5.7.1
message has been blocked. Please visit 550-5.7.1
https://support.google.com/mail/answer/8... for more 550
5.7.1 information. m7si2460641wrw.386 - gsmtp (in reply to end of DATA
command)

Hivatkozása ide

Feladó: Földi Etelka

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdának normális esetben által 2019. március 29.

Önök nem ismerik a normális esetett ?????

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 12.

Üdvözlettel:

Földi Etelka

Hivatkozása ide

Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s B nhorv ti nkorm nyzat p let nek rehabilit ci s szakm rn k fel l vizsg lata..txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host divide.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]> (expanded from <[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>): host
gmail-smtp-in.l.google.com[66.102.1.26] said: 550-5.7.1 This message does
not have authentication information or fails to pass 550-5.7.1
authentication checks. To best protect our users from spam, the 550-5.7.1
message has been blocked. Please visit 550-5.7.1
https://support.google.com/mail/answer/8... for more 550
5.7.1 information. o1si26289637wrm.383 - gsmtp (in reply to end of DATA
command)

Hivatkozása ide

Feladó: Földi Etelka

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Bánhorváti önkormányzat épületének rehabilitációs szakmérnök felül vizsgálata.'.

[ ITT ÍRJA LE PANASZÁNAK RÉSZLETEIT ]

Az adatgazda nem tesz eleget az adat igénynek .

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/banh...

Üdvözlettel:

Földi Etelka

Hivatkozása ide

Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Internal review of K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s B nhorv ti nkorm nyzat p let nek rehabilit ci s szakm rn k fel l vizsg lata..txt
1K Download View as HTML


This is the mail system at host divide.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]> (expanded from <[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>): host
gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.206.27] said: 550-5.7.1 This message does
not have authentication information or fails to pass 550-5.7.1
authentication checks. To best protect our users from spam, the 550-5.7.1
message has been blocked. Please visit 550-5.7.1
https://support.google.com/mail/answer/8... for more 550
5.7.1 information. s17si211374wru.44 - gsmtp (in reply to end of DATA
command)

Hivatkozása ide

Feladó: Földi Etelka

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Mi az adatigénylés határidőn belüli válaszadásának oka mivel már a törvényes 15.napos határidő eltelt ?????
Üdvözlettel:

Földi Etelka

Hivatkozása ide

Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s B nhorv ti nkorm nyzat p let nek rehabilit ci s szakm rn k fel l vizsg lata..txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host divide.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]> (expanded from <[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>): host
gmail-smtp-in.l.google.com[66.102.1.26] said: 550-5.7.1 This message does
not have authentication information or fails to pass 550-5.7.1
authentication checks. To best protect our users from spam, the 550-5.7.1
message has been blocked. Please visit 550-5.7.1
https://support.google.com/mail/answer/8... for more 550
5.7.1 information. 203si1487201wme.129 - gsmtp (in reply to end of DATA
command)

Hivatkozása ide

Feladó: Földi Etelka

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Mi az adatigénylés határidőn belüli válaszadásának oka mivel már a törvényes 15.napos határidő eltelt ?????
Üdvözlettel:

Földi Etelka
A NAIH állásfoglalását kérem a mulasztásaik végett !!!
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 5.

Üdvözlettel:

Földi Etelka

Hivatkozása ide

Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s B nhorv ti nkorm nyzat p let nek rehabilit ci s szakm rn k fel l vizsg lata..txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host divide.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]> (expanded from <[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>): host
gmail-smtp-in.l.google.com[66.102.1.26] said: 550-5.7.1 This message does
not have authentication information or fails to pass 550-5.7.1
authentication checks. To best protect our users from spam, the 550-5.7.1
message has been blocked. Please visit 550-5.7.1
https://support.google.com/mail/answer/8... for more 550
5.7.1 information. r14si15765869wrn.437 - gsmtp (in reply to end of DATA
command)

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Földi Etelka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Földi Etelka:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei