Bánhorváti Önkormányzat képviselő testületének 2015 évi vagyon nyilatkozatai.

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Kérem elektronikus értesítés mellett Bánhorváti Község
Önkormányzata Polgármesterének, Alpolgármesterének és Képviselőinek
vagyonnyilatkozatát az Önkormányzat hivatalos honlapjára feltölteni.
Az alábbi linken megtekinthető :http://banhorvati.hu/oldal/23/onkormanyz...
A kért adat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 39. §. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános
adat.
(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 3.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Továbbra is várom az beterjesztett adatigényemre a meg tisztelő válaszukat !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat


Attachment De k Sziny ri J zsef vagyonnyilatkozat.pdf
422K Download View as HTML

Attachment F ldv ri Istv n vagyonnyilatkozat.pdf
431K Download View as HTML

Attachment Kocsis G bor vagyonnyilatkozat.pdf
425K Download View as HTML

Attachment Omb di Zsolt vagyonnyilatkozata.pdf
431K Download View as HTML

Attachment Szabon G bor vagyonnyilatkozata.pdf
392K Download View as HTML

Attachment Ujlaki Istv n vagyonnyilatkozata.pdf
410K Download View as HTML


Tisztelt Deák Ferenc Úr!

Mellékelten megküldöm az Ön által igényelt Bánhorváti Községi Önkormányzat
képviselő-testületének tagjai által tett 2015. évi vagyonnyilatkozatokat
további szíves használatra.

Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[2][FOI #7040 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7040 email]
2. mailto:[email address]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. mellékletének II. 8. pontja valamint 33. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat KÖTELES KINYOMTATHATÓ ÉS RÉSZLETEIBEN IS ADATVESZTÉS ÉS TORZULÁS NÉLKÜL KIMÁSOLHATÓ MÓDON, A BETEKINTÉS, A LETÖLTÉS, A NYOMTATÁS, A KIMÁSOLÁS ÉS A HÁLÓZATI ADATÁTVITEL SZEMPONTJÁBÓL a kért vagyon nyilatkozatokat hiányosan kitöltve nem torzulás mentesen olvashatatlan állapotú és nem mindenki részéről kaptam meg. Így az adatigényemet továbbra is fenn tartom !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat


Attachment F ldv ri Istv n vagyonnyilatkozat.pdf
431K Download View as HTML

Attachment Ujlaki Istv n vagyonnyilatkozata.pdf
410K Download View as HTML

Attachment Csizin Klab T mea vagyonnyilatkozata.pdf
2.2M Download View as HTML

Attachment De k Sziny ri J zsef vagyonnyilatkozat.pdf
422K Download View as HTML

Attachment Kocsis G bor vagyonnyilatkozat.pdf
425K Download View as HTML

Attachment Omb di Zsolt vagyonnyilatkozata.pdf
431K Download View as HTML

Attachment Szabon G bor vagyonnyilatkozata.pdf
392K Download View as HTML


Tisztelt Deák Ferenc Úr!

Ezúton megküldöm a Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjai által tett 2015. évre vonatkozó vagyonnyilatkozatokat.
Tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt jogszabályhely nem vonatkozik a
képviselő-testületi tagok által  tett vagyonnyilatkozatokra, ugyanis a
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. mellékletének II. 8. pontja az
alábbiakat mondja ki: "A testületi szerv döntései előkészítésének rendje,
az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a
testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései,
ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza."
A képviselő-testületi tagok által  tett vagyonnyilatkozatok megtekintésére
A Bánhorváti községi Önkormányzat (3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.)
épületében lehetősége nyílik ügyfélfogadási időben.
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

References

 Visible links
 1. mailto:[FOI #7040 email]
 2. mailto:[email address]
 3. [3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[4][FOI #7040 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7040 email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
4. mailto:[email address]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei