Bánhorváti önkormányzat közmunka program keretében tartott tyúk és állat állomány nyilvántartásba vétele

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Bánhorváti önkormányzat közmunka program keretében tartott állatállomány
tyúk-állomány a területileg illetékes járási hivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálya
nyilvántartásba vételének dokumentációját az állomány
állategészségügyi felügyelet alatt állásának dokumentációját .
(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 15.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: NÉBIH Ügyfélszolgálat
Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

 

Levelében Bánhorváti Önkormányzata közmunka keretében tartott
„állatállomány-tyúkállomány” nyilvántartásba vétele iránt érdeklődik. Nem
írja pontosan, hogy milyen állományról van szó, de a leírtakból
valószínűsítem, hogy árutojást termelő tojótyúk állomány adatait kéri.

Nyilvántartásunk (mely a NÉBIH honlapján, a közérdekű adatok között
megtalálható) szerint Bánhorváti Önkormányzata nem rendelkezik regisztrált
tojóteleppel. A NÉBIH nyilvántartását –jogszabályi előírásoknak
megfelelően -  a Járási Hivatalok által a megyei Kormányhivataloknak
beküldött, majd az onnan felterjesztett lista alapján folyamatosan
frissítjük.

A tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól rendelkező
74/2003. (VII.1.) FVM rendelet előírásai szerint a járási főállatorvos az
elsőfokú hatóság, vagyis ő veszi nyilvántartásba –az ügyfél kérelmére, az
általa beadott nyilvántartási lap szerint- a rendelet hatálya alá tartozó
tojótyúktartó telepeket. A rendeletben foglaltakat az ötvennél több
tojótyúkot tartó telepek, illetve a legfeljebb ötven tojótyúkot tartó és a
termelési régión kívüli piacra vagy felvásárlásra tojást termelő telepek
nyilvántartásba vételére kell alkalmazni.

Tehát amennyiben a tartott állatlétszám nem haladja meg az ötvenet és csak
helyben értékesít, akkor nem szükséges a nyilvántartásba vétele.

Javasoljuk, hogy amennyiben a fenti feltételek szerint a telepet
regisztrálni kellett volna, az illetékes járási főállatorvosnál
érdeklődjön a nyilvántartásba vétel elmaradásának oka után.

 

 

Tisztelettel:

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Ügyfélszolgálat

Web: [1]www.nebih.gov.hu

Web2: [2]www.facebook.com/nebih.hu

_________________________________________________________________________________________________

Kérjük, értékelje válaszunkat!

Ügyfélelégedettségi űrlapunk kitöltése csak néhány percet vesz igénybe,
azonban válaszaival hozzájárulhat, hogy még hatékonyabb tájékoztatást
nyújthassunk ügyfeleinknek.

Az űrlapot az alábbi linken érheti el:
[3]http://www.nebih.gov.hu/kapcsolatfelvete...

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen levélben foglaltak általános
tájékoztatást nyújtanak, minden esetben a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések az irányadóak

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt NÉBIH Ügyfélszolgálat!

Köszönöm válaszukat .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei