Bánhorváti Önkormányzat tulajdonú 1191.hrsz illegális hulladék le rakás eljárás vizsgálatánál keletkezett íratokat .

Bán Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti Önkormányzat tulajdonú 1191 .hrsz illegális hulladék le rakás miatti eljárás során a BO-08/KT 9401-6/2017 nyilvántartott ügyszámon a vizsgálatánál az eddig keletkezett iratokat kérem részemre megküldeni

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 6.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: BORSOD_ Miskolci JH Körny-Termv Fo


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment BO 08 KT 8339 3 2018.pdf
40K Download View as HTML


Tisztelt Cím!
Csatoltan megküldöm a fenti ügyiratszámú határozatot.
Tisztelettel:
Bese Barnabás
főosztályvezető

Lénárt Zoltánné

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatala

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

telefon: [1]46/517-302

email: [2][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:46517302
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment MX 4100N 20180725 173206.pdf
735K Download View as HTML


Tisztelt Bán Béla!
A közérdekű adatigénylése vonatkozásában mellékelten megküldöm Demeter
Ervin kormánymegbízott levelét.
Társy József
kabinetfőnök
nevében és megbízásából
Tisztelettel:
Dr. Gaál Gergely
integritás tanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. sz., II. em. 206. szoba
Telefon: [1](46) 514-651 [2](20) 420-1565

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:46514651
2. file:///tmp/tel:204201565

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Gaál Gergely, dr.!

Köszönöm tájékoztatásukat várom a továbbiakban az adat igényemre válaszukat .

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Gaál Gergely, dr.!

A meghosszabbítás ideje 2018 .08.08 .nap 15.nappal lejárt kérem adat igényemet teljesíteni mivel azt eredeti állapotában fenntatom .Ha ennek nem tesznek eleget a NAIH állásfoglalását fogom kérni .

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment MX 4100N 20180905 160511.pdf
718K Download View as HTML

Attachment 2017 10024 4.pdf
940K Download View as HTML

Attachment 2018 6391 7.pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment 2018 6391 8.pdf
895K Download View as HTML


Tisztelt Bán Béla!
Mellékelten megküldöm Demeter Ervin kormánymegbízott levelét és az
igényelt közérdekű adatokat.
Dr. Kovács Petra
kabinetfőnök
nevében és megbízásából
Tisztelettel:
Dr. Gaál Gergely
integritás tanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. sz., II. em. 206. szoba
Telefon: [1](46) 514-651 [2](20) 420-1565

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:46514651
2. file:///tmp/tel:204201565

Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment 2018 6391 1.pdf
5.6M Download View as HTML


Tisztelt Bán Béla!
Mellékelten megküldöm az igényelt közérdekű adatokat.
Dr. Kovács Petra
kabinetfőnök
nevében és megbízásából
Tisztelettel:
Dr. Gaál Gergely
integritás tanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. sz., II. em. 206. szoba
Telefon: [1](46) 514-651 [2](20) 420-1565

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:46514651
2. file:///tmp/tel:204201565

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Gaál Gergely, dr.!

Köszönöm megtisztelő válaszukat .

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Gaál Gergely, dr.!

Köszönettel megkaptam kért adat igényemet melyet áttanúlmányozás után azt tapasztaltam nem is a bejelentett illegális hulladék le rakás helyszínén végezték a környezet védelmi hatósági vizsgálatokat . Valaki az önkormányzat részéről a hatóságokat félre vezettte . Kérem továbbítani a vizsgálatott lefolytató hatóság részére ,

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bán Béla:
Csak a(z) Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei