Bánhorváti településen 2014 évben szakfelügyeleti dij mértéke a szennyvíz hálózatra való rácsatlakozáskor

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti településen 2014 évben szakfelügyeleti díj mértéke a szennyvíz hálózatra való rácsatlakozáskor 1 egységre ingatlanra mennyi idő és annak értéke .. Ez a lakosok irányába milyen formában volt . Ingatlanonként milyen költség terhelte a tulajdonosokat . A szakfelügyelet ideje hol kezdődik és hol fejeződik be telephelytől való el indultától a vissza érkezésig . Egy ingatlannál ennek mértéke órában?Naponta több bekötésnél Kiszállási díj minden ingatlanra került ki számlázásra ?

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 22.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: info
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

>>> Tisztelt Deák Ferenc!

>>> 

>>> 

>>> 

>>> Megkeresésében foglaltakra tekintettel tájékoztatjuk, hogy Bánhorváti
település szennyvízhálózatának, és a szennyvíztisztítótelepnek a végleges
üzembe helyezése 2014. október 10-én történt, a szennyvízcsatlakozások
kiépítése az ezt megelőző hat hónapban, a próbaüzem ideje alatt
megvalósult, így Társaságunk a próbaüzem alatt nem kért és nem is
kérhetett szakfelügyeleti díjat a szennyvízhálózatra való csatlakozással
kapcsolatban.

>>> 

>>> 

>>> Tájékoztatjuk, hogy amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy az Info
tv. által biztosított jogorvoslati lehetőségével a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.

>>> 

>>> 

>>> 

>>> Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

>>> 

>>> 

>>>> --- Továbbított üzenet ---

>>>> Feladó: Deák Ferenc
[1][FOI #12054 email]<mailto:[email address]>

>>>> Dátum: 2018. december 22. 10:51:35

>>>> Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Bánhorváti településen
2014 évben szakfelügyeleti dij mértéke a szennyvíz hálózatra való
rácsatlakozáskor

>>>> Címzett: info [2][Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. request email]<mailto:[Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. request email]>

>>>> 

>>>>> Tisztelt Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.!

>>>>> 

>>>>> Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

>>>>> 

>>>>> Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Bánhorváti településen 2014 évben szakfelügyeleti díj mértéke a szennyvíz
hálózatra való rácsatlakozáskor 1 egységre ingatlanra mennyi idő  és annak
értéke .. Ez a lakosok irányába milyen formában volt .  Ingatlanonként
milyen költség terhelte a tulajdonosokat . A szakfelügyelet ideje hol
kezdődik és hol fejeződik be telephelytől való el indultától a vissza
érkezésig . Egy ingatlannál ennek mértéke órában?Naponta több bekötésnél
Kiszállási díj minden ingatlanra került ki számlázásra ?

>>>>> 

>>>>> (__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

>>>>> 

>>>>> Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a
feladó e-mail címére megküldeni.

>>>>> Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu<[3]http://kimittud.atlatszo.hu> weboldalon töltse
fel.

>>>>> 

>>>>> Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

>>>>> 

>>>>> Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján
azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

>>>>> 

>>>>> Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

>>>>> 

>>>>> Segítő együttműködését előre is köszönöm.

>>>>> 

>>>>> Kelt: 2018. december 22.

>>>>> 

>>>>> Üdvözlettel:

>>>>> 

>>>>> Deák Ferenc

>>>>> 

>>>>> -------------------------------------------------------------------

>>>>> 

>>>>> Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

>>>>>
[4][FOI #12054 email]<mailto:[email address]>

>>>>> 

>>>>> Ha a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. nem a(z)
[5][Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. request email]<mailto:[Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. request email]> címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

>>>>> [6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

>>>>> 

>>>>> Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

>>>>> [7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

>>>>> 

>>>>> Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu<[8]http://kimittud.atlatszo.hu>) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

>>>>> 

>>>>> -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12054 email]%3cmailto:[email address]
2. mailto:[Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. request email]%3cmailto:[Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[FOI #12054 email]%3cmailto:[email address]
5. mailto:[Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. request email]%3cmailto:[Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt info!

Köszönöm válaszukat.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei