Bánhorváti településen a kirakodó vásárok alkalmával beszedett közterületi díjak.

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti településen a kirakodó vásárok alkalmával beszedett közterületi díjak valamint a Berkes Berkes János Művelődési Ház -ban tartott vásárok rendezvények bérleti díjai 2014 évtől 2018 november 30. napjáig . Ennek éves bontásban évenkénti összegét valamint fel használási területeit .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 4.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Község Önkormányzata

Tisztelt Deák Ferenc Úr!
Az Ön által kért adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adom:
adatigénylését elutasítjuk, tekintettel arra, hogy az Ön által kért adatok
tárolására, évekre visszamenőleg nem vagyunk kötelesek.
Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #11974 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[4][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([7]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata!

Az adat Igénylésemre a válaszadási határidő több mint 30 munkanappal lejárt. A 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján igénylésre 15 munkanapon belül választ kell adni . mivel nem teljesítették így panasszal élek a NAIH irányába .
Az Ön által adott tájékoztatást nem tudom elfogadni a bevételi pénztári bizonylatok megőrzésének határidejébe az adat igénylésemben szereplő évek alatt ki állított bizonylatoknak meg kell lennie de majd az illetékes hatóság meg állapítja hogy mért nem került meg őrzésre mért nincs meg A továbbiakban is az eredeti formában az adat igényemet fenn tartom !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata!

2018. december 4.adatigényt terjesztettem be a Bánhorváti Község Önkormányzata önök részére de az adat igény elutasításra került . Így a
megállapítást nyert , hogy a hivatal nem a törvényi előírások betartása mellet végzi ez irányú tevékenységét .Mivel az ide vonatkozó törvényi rendeletek nem az ön megállapítását támasztja alá.
Az Áfa tv. 179. §-a alapján az okiratokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 202. § (1) bekezdése alapján az elévülési idő 5 év.
Viszont az őrzési időre vonatkozóan egyéb – nem adó - jogszabályok eltérő rendelkezések írhatnak elő. Így például az Szt. 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylatok őrzési ideje 8 év.

Így az adat igényemet az eredeti formában továbbra is fenn tartom .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Község Önkormányzata

Tisztelt Deák Ferenc Úr!
Az Ön által 2018. december 4-én benyújtott adatigénylésével kapcsolatban
az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom:
Bánhorváti településen a kirakodó vásárok alkalmával 2014-2018 november
30-ig közterület-használati díjakat az Önkormányzat nem bevételezett. A
Berkes János Művelődési Házban tartott vásárok, rendezvények bérleti díjai
2017-ben 199.000 forint összegben kerültek bevételezésre, míg 2018-ban
113.500 forint bevételt képezett.
Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzata!

Tisztelt Szécsi Ottó jegyző az adat igényemet 2018.dec.04 terjesztettem be ön részére . Szíves figyelmébe ajánlom ha nincsen tisztában a törvényi rendeletekkel kérem tájékozódjon http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-... itt megteheti .
A kér adatigény 2018.dec.04 . terjesztettem be ön részére legkésőbb december 19 napon kellet volna válaszolni rá . A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.De mivel ön nem törvénytisztelő magatartása végett 123 nap elteltével volt hajlandó válaszolni mi ennek az oka . És kérdezem még a választ a következő kérdésre nem kaptam meg mely szerepel az eredeti adat igénylésben .
Berkes Berkes János Művelődési Ház -ban tartott vásárok rendezvények bérleti díjai 2014 évtől 2018 november 30. napjáig . Ennek éves bontásban évenkénti összegét valamint fel használási területeit .

Várom megtisztelő válaszát a NAIH állásfoglalásának ki kérése előtt !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei