Bánhorváti településen ingatlanonkénti rácsatlakozási díj mértéke és annak meg állapításának törvényi háttere .

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti településen a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0001 azonosító számú projekt megvalósult. Kérem részemre megküldeni szíveskedjék ingatlanonkénti milyen költséget visel a rácsatlakozási díj ennek mértéke és annak meg állapításának törvényi háttere .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 11.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: BORSOD_ Hatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment BO 13 02332 2 2018..pdf
158K Download View as HTML

Attachment nkorm nyzati T rsul s jegyz k nyve 2016.11.30..pdf
114K Download View as HTML

Attachment B nhorv ti nkorm nyzat k zmeghallgat si jegyz k nyve.pdf
361K Download View as HTML


Deák Ferenc Úr
részére
Tisztelt Deák Ferenc Úr!
Bánhorváti településen ingatlanonkénti rácsatlakozási díj mértéke és annak
megállapításának törvényi háttere tárgyú közérdekű adatigénylése
teljesítésére vonatkozó BO/13/02332-2/2018. iktató számú levelemet és
annak mellékleteit megküldöm.
Tisztelettel:
 
Dr. Péter Adél
főosztályvezető távollétében
 
Bényiné dr. Laczkó Margit
főosztályvezető-helyettes
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
 
telefon: 06-46-512-922
e-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt BORSOD_ Hatóság!

Köszönöm válaszukat de még mindig nem egy értelmű mivel Bánhorváti településen ingatlanonkénti rácsatlakozási díj mértéke és annak meg állapításának törvényi háttere nem kaptam választ . Ha önök azt nézik amit az önkormányzat válaszol ,hogy a Tengelyközmű egységes számlát állított ki azon szerepeltetni kell az egy ingatlanra való kiszabott rá csatlakozási díjat a számla képnek ezt is tartalmaznia kell .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: BORSOD_ Hatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment BO 13 02332 5 2018.De k Ferenc t j koztat s.pdf
59K Download View as HTML


Deák Ferenc Úr
részére
Tisztelt Deák Ferenc Úr!
Közérdekű adatigénylése teljesítésével kapcsolatos véleményére vonatkozó
BO/13/02332-5/2018. iktatószámú tájékoztató levelemet mellékelten
megküldöm.
Tisztelettel:
Dr. Péter Adél
főosztályvezető
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
telefon: 06-46-512-940
e-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei