Bánhorvátiban 2018.év október hó 11.napján készült jegyzőkönyv

Bán Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti 2018.év október hó 11.napján helyszíni szemle keretében megtartott tárgyalásról a BO-08/KT/06676-9/2018. számon nyilvántartott jegyzőkönyvet

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 11.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti 2018.év október hó 11.napján helyszíni szemle keretében megtartott tárgyalásról a BO-08/KT/06676-9/2018. számon nyilvántartott jegyzőkönyvet

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.
Kérem, hogy panaszbejelentésem alapján a 2004. évi CXL. tv. 1.§ (1), 3.§ (1), 4.§ (1), 22.§ (1), 29.§ (2), 88.§ (1) szerint, valamint az 1995. évi LIII. tv. 97.§ (2) alapján hivatalból indítsanak eljárást melyet a 2011. évi CXII. tv. alapján személyes adataim védelmével folytassanak le.  Kérem, a vonatkozó rendeleteknek megfelelően az ügyben járjanak el, a meghozott intézkedésekről, esetlegesen kiszabott bírság mértékéről és az üggyel kapcsolatos fejleményekről tájékoztassanak a 311/2005. kormányrendelet, a 2001. évi LXXXI. törvény és az 1995. évi LIII. tv. 97.§ (2) alapján.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 28.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség!
Kérem tájékoztatásukat hogy áll az adatigénylésem mi az oka a késedelmes megválaszolásának oka .

A 15 napos megválaszolás elmulasztása végett valamint az adat igény nem teljesítése végett a NAIH fogok fordulni kivizsgálás miatt
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 19.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment jegyz k nyvkivonat..PDF.pdf
114K Download View as HTML

Attachment MX 4100N 20181220 161750.pdf
809K Download View as HTML


Tisztelt Közérdekű Adatigénylő!
Mellékelten megküldöm Demeter Ervin kormánymegbízott levelét, valamint
annak mellékleteit a
Bánhorváti 1191 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában előterjesztett
közérdekű adatigénylése vonatkozásában.
A mellékletek terjedelme miatt az igényelt adatokat több e-mailben
továbbítom.
Dr. Kovács Petra
kabinetvezető
nevében és megbízásából
Tisztelettel:
Dr. Gaál Gergely
integritás tanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. sz., II. em. 206. szoba
Telefon: [1](46) 514-651 [2](20) 420-1565

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:46514651
2. file:///tmp/tel:204201565

Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment IMG 20181011 100016.jpg
5.9M Download


Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment IMG 20181011 100053.jpg
5.6M Download


Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment IMG 20181011 100058.jpg
5.3M Download


Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment IMG 20181011 100108.jpg
5.3M Download


Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment IMG 20181011 100210.jpg
5.0M Download


Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Gaál Gergely, dr.!

A benyújtott adat igényem továbbra is eredeti formában fenn tartom .Bánhorváti 2018.év október hó 11.napján helyszíni szemle keretében megtartott tárgyalásról a BO-08/KT/06676-9/2018. számon nyilvántartott jegyzőkönyvet teljes tartalmát kérem .
Mivel önök csak egy kivonatot küldtek részemre az nem a kért adatigény szerinti teljesítés .
Kérem mint közérdekű bejelentőt a meghozott intézkedésekről, esetlegesen kiszabott bírság mértékéről és az üggyel kapcsolatos fejleményekről tájékoztassanak a 311/2005. kormányrendelet, a 2001. évi LXXXI. törvény és az 1995. évi LIII. tv. 97.§ (2) alapján.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bán Béla:
Csak a(z) Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei